U-Review

" เรียนหนึ่งที่ได้ 3 ภาษา พร้อมกับวิชาชีพที่ไม่ตกงาน " รีวิววิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : U-Review
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ  และเราจะได้เปรียบมากกว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ภาษาที่สามควบคู่ไปด้วย  และที่นี้  วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของน้องได้เป็นอย่างดี  โดยจะมีการใช้ภาษาในเรียนการสอนถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เมื่อเริ่มแล้วน้อง ๆ ไม่ต้องกังกลว่าจะไม่เข้าใจเรียนไม่ทันหรือไม่มีเพื่อน  เพราะที่นี้มีครูสอนภาษาช่วยปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ ก่อนเรียน และในวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ จะมีสาขาให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนถึง 3 สาขา จะมีสาขาไหนบ้างไปดูกันเลย

สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หรือ DGE

เป็นสาขาที่สร้างความรู้ ความชำนาญทางวิศวกรรมดิจิทัล มีความรู้ในการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง และการออกแบบการควบรวมระบบเพื่อการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

 


สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หรือ DSA

เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการใหม่ผสมผสานวิทยาศาสตร์สาขาสถิติและคอมพิวเตอร์เข้ากับศิลปะของธุรกิจและการมองเห็น   เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตจากรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยชุดความรู้และทักษะที่สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมสำคัญมากมาย  เช่น  การผลิตการเงินการบริการการดูแลสุขภาพรวมถึงการเกษตร
 


สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ IBM

เป็นการเรียนรู้ที่สามารถครอบคลุมหัวข้อในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น บทบาทของโลกาภิวัตน์ อุปสรรคทางการค้า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย และตลาดเกิดใหม่อื่นๆ การสร้างองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ แนวโน้มธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและนวัตกรรม และอนาคตของโลจิสติกส์


 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีห้องสมุดที่เป็นคลังความรู้มีหนังสือมากมายให้ได้เลือกอ่าน  และยังมีโซนหนังสือของ ชินโซ อาเบะ นายกประเทศญี่ปุ่นที่มีการมอบหนังสือที่น่าสนใจไว้มากมายเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้พัฒนาทักษะความสามารถ  รวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ทั้งห้องประชุม, ห้องติวที่สามารถจองผ่านระบบออนไลน์  และยังมีห้อง convention hall ที่สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 60,000 คน โดยมีไว้  เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษารวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อการเรียนรู้เรียนรู้อีกด้วย
 
ถ้าถามว่าเรียนที่นี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ทักษะอีกมากมาย รวมถึงมิตรภาพที่อบอุ่นร่วมถึงคณาจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุนตลอด  ดังนั้นเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีการเรียนรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด  และจะดีไปกว่าถ้าเรามีภาษาที่สามเป็นตัวเสริมความรู้ของเรา หากน้องสนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.eg.tni.ac.th
 
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ท่ามกลางสาขาวิชามากมายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ...

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มุ่งสร้างความพร้อมและถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพระดับสูงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...