U-Review

คิดการใหญ่ มีวิสัยทัศน์ เรียนเป็นภาษาอังกฤษเสริมด้วยภาษาญี่ปุ่น (IBM)



หลักสูตร International Business Management หรือ IBM เรียนเป็นภาษาอังกฤษและเสริมด้วยการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น เหมาะสำหรับคนที่คิดการใหญ่ มีวิสัยทัศน์ไปถึงโลกอนาคตที่ภาษามีส่วนสำคัญในการทำงาน เราส่งเสริมให้นักศึกษาได้ Start-Up Business ของตัวเองตั้งแต่ปี 1 ลงทุนจริง กำไรจริงๆ เจ็บตัวก็จริงๆ และยังเสริมด้วยอาจารย์ที่ไม่ได้มีแค่คนไทย แต่เรามีอาจารย์มาจากทั้งญี่ปุ่น อเมริกา ไต้หวัน และอื่นๆ ทั้งที่เชิญมาและอาจารย์ประจำ หลักสูตรก็เข้มข้น กิจกรรมก็เสริมมาไม่หยุดทั้ง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ โครงการส่งนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ทั้งรับทุนแลกเปลี่ยน ทุนฝึกงาน ทุนเรียน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inter.tni.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...

สาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 ...

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบิน ...