U-Review

“หลักสูตรระหว่างประเทศ เรียนแล้วได้ปริญญาตรี 2 ใบ” รีวิวหลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2 ปริญญา : U-Review

            เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก สำหรับน้องๆ หลายคนที่คงสงสัยว่า เอ๊ะ ทำไม เรียนอย่างไร ได้ปริญญาถึง 2 ใบ งั้นน้องๆ มาดูหลักสูตรนี้กันดีกว่า ว่าจะเรียนอย่างไรให้ได้ปริญญาตรี 2 ใบ
 
            หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2 ปริญญานี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เมื่อน้องๆ ลงเรียนที่แสตมฟอร์ด และสามารถทำตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน น้องๆ จะสามารถเลือกที่จะไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับแสตมฟอร์ดได้ โดยมี 7 หลักสูตรที่ให้ปริญญาตรีอีกใบในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา ยุโรป และสหราชอาณาจักร 
            การลงเรียนหลักสูตร 2 ปริญญานี้น้องๆ จะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเพื่อรับคำปรึกษาในการทำตามข้อกำหนดต่างๆ ของมหวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อกำหนดที่ต้องแจ้งให้น้องๆ ทราบ และวัฒนธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศนั้นต่างกันมาก เมื่อถึงชั้นปลายปีที่ 2 หากน้องๆ ทำตามข้อกำหนดได้ทั้งหมด น้องๆ จะได้ข้อมูลเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตรที่น้องๆ ได้เลือกไว้
 
หลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร มีดังนี้

1. การจัดการโรงแรมนานาชาติ ที่ร่วมมือกับ Blue Mountians International Hotel Managemant School ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิทยาลัยการจัดการโรงแรมที่ดีที่สุดในภูมิภาค หลักสูตรนี้ น้องๆ ต้องเรียนตามหลักสูตรของแสตมฟอร์ดเป็นระยะเวลา 2 ปี และเรียนตามข้อกำหนดทั้งหมดครบถ้วน แล้วจึงไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียอีก 1 ปีครึ่ง หากน้องๆ ทำได้ตามข้อกำหนด น้องๆ จะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 แห่งเมื่อจบหลักสูตร  

2. การจัดการระหว่างประเทศ ที่เร่วมมือกับ Kendall University ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้น้องๆ ก็ต้องทำตามข้อกำหนดเหมือนกัน

3. การจัดการอีเว้นท์ ไปเรียนที่ Kendall University ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้ร่วมมือกับ EU Business School ประกับด้วย 3 มหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศด้วยกัน น้องๆ เลือกได้ว่าจะไปที่ไหน ได้แก่ ประเทศสเปน เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์   

5. การจัดการธุรกิจการบิน ร่วมมือกับ Vaughn College ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยด้านการบินที่ดีที่สุดในอเมริกา หลักสูตรนี้น้องๆจะต้องเรียนที่ แสตมฟอร์ด 3 ปีครึ่ง แล้วไปเรียนต่อที่ Vaughn College อีก 1 ปี 

6. หลักสูตรการจัดการการตลาด มีความร่วมมือกับ Pace University ในนิวยอร์ค ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการตลาด นักศึกษาจะต้องเรียนที่แสตมฟอร์ดเป็นระยะเวลา 2 ปี และไปเรียนปีสุดท้ายที่ Pace University ในนิวยอร์ก

7. หลักสูตรการบัญชี และสาขาการเงินและการธนาคาร ที่มีความร่วมมือกับ University of the West of England ในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ 

             การเรียนหลักสูตรแบบ 2 ปริญญา ถือเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม นอกจากน้องๆ จะได้เรียน 2 หลักสูตรของไทยและต่างประเทศ เมื่อจบไปแล้วโปรไฟล์ของน้องๆ จะดีกว่า และมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทชั้นนำล้วนต้องการบุคลากรที่เคยมีประสบการณ์สัมผัสกับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และระบบการศึกษาที่หลากหลาย


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตลาดธุรกิจที่สำคัญอย่างประเทศจีนมีแนวโน้วการขยายตัวที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน ...

สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Games and Interactive Media) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน ...