U-Review

CIBA สร้างนักการตลาดยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ "ปัยจัยสู่ความสำเร็จแห่งยุค Thailand 4.0" รีวิวสาขาการตลาดยุคดิจิทัล : U-Review


การตลาดเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอย่างไรก็ตาม เราก็ควรมีความรู้ทางด้านการตลาดไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านธุรกิจมากขึ้น และอย่างยิ่งในโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่เศษรฐกิจแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่เราคุ้นหูกันดีว่าเป็นนโยบายใหม่ของทางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิถีทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก ซึ่งนักการตลาดจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพบกับโลกการตลาดยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างไม่เคยมีมาก่อน


 
UploadImage

เราเน้นการเรียนการสอนที่สมัยใหม่ อินเทรนด์กับโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 ด้วย”
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี

 
 
การเรียนการสอนใน สาขาการตลาดยุคดิจิทัล (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นการสอนที่เน้นความเป็นสมัยใหม่ อินเทรนด์กับโลกในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 โดยเน้นการเรียนในภาคปฏิบัติ และลดการเรียนทฤษฏีในห้องเรียนให้น้อยลง ให้น้องๆ มุ่งเน้นกับการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ที่นักการตลาดจะต้องรู้ นับเป็นการลดการสื่อสารทางเดียวในการเรียนเหมือนที่ผ่านมา แล้วสร้างการเรียนที่เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอน และผู้เรียนขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ผ่านวิดิโอเท่านั้น

พื้นฐานดั้งเดิมของนักการตลาดเอง น้องๆ ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วย เช่น 4p (Product Price Place Promotion) เพียงแต่การเรียนรู้พื้นฐานอย่างเดียวอาจไม่พอ น้องๆ จะต้องสามารถใช้เครื่อมมือในยุคของโลกไซเบอร์ และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ด้วย การตลาดจึงต้องเข้าสู่การพัฒนา 4p เป็นแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการนำกลยุทธ์ 4P มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคการตลาดในโลกปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ 4P นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วนง่ายๆ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า (Product), ราคา (Price), สถานที่ (place)และ การส่งเสริมสินค้า (Promotion) อุปกรณ์


 
UploadImageรวมถึงการใช้แว่น VR (Virtual reality) ประกอบการเรียน คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสความแรงของการทำ Video Content แบบ Storytelling นั้นกำลังเข้ามามีบทบาทมากในหมู่นักการตลาด นักโฆษณา และตอนนี้กำลังเข้าสู่กระแสหลักมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันพร้อมที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ทำ content VR และมีอุปกรณ์ VR ที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
 

 
UploadImage

หลักสูตรการเรียนที่ปรับ เราปรับตามโลกที่กำลังเปลี่ยน”
 ดร.จิราพร ชมสวน
หัวหน้าหลักสูตรการตลาดดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนในสาขาการตลาดยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น สามารถสัมผัสกับการเรียนที่ทันสมัย จับต้องชิ้นงานได้จริง ซึ่งนักการตลาดจะต้องตอบโจทย์หรือเข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 
นอกจากนี้ทาง สาขาการตลาดยุคดิจิทัล (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 10 หลักสูตรด้วยกัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า หลักสูตรจะเน้นในเรื่องของความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน เรายังมีการรองรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนถึง 15 ประเทศด้วยกัน UploadImageโอกาสงานนักการตลาดในโลกปัจจุบันนี้เป็นที่ได้รับความต้องการ และกว้างขว้างมาก หากน้องๆ สนใจที่จะเข้ามาเป็นนักการตลาดน้องๆ จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดสมัยใหม่ สอดคล้องกับตลาดงานในยุคปัจจุบันก้าวทันเทคโนโลยี สามารถผลิตผลงานสร้างธุรกิจที่จะตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้


 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA WEEKEND CLASS PART-TIME บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หัวหิน) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ...

MBA (Thai Program) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...