U-Review

"นักการตลาด กุนซือแห่งโลกการค้า" รีวิวสาขาการตลาด : U-Review

นักการตลาด อาชีพที่เปรียบเหมือนกุนซือแห่งโลกการค้าที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน เป็นการรวมอยู่ด้วยกันของทั้งศาสตร์ และศิลป์ เพื่อสร้างเป้าหมายให้เป็นจริง ทำให้สินค้า หรือบริการเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย คนที่ทำงานการตลาดต้องเป็นคนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วย จึงจะทำให้งานการตลาดประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละองค์กร แต่ละบริษัทเองก็มีความต้องการนักการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะบ้างอย่างที่แตกต่างกันไปด้วย เปรียบไปก็เป็นเหมือนกุนซือของแต่ละที่ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนั้นล่ะครับ
 

 
UploadImage

“พวกเขาจะต้องเรียนรู้การสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาที่นี่”
Shrimoyee Mukherjee
ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 


สาขาวิชาการตลาด ของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด สร้างขึ้นจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม จากตัวแทนของหลากหลายภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้น้องๆ จบออกไปเป็นนักการตลาดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด การเรียนการสอนในสาขาจึงเป็นไปในทิศทางที่เน้นให้น้องๆ ได้ร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และที่น่าตื่นเต้นคือน้องๆ จะได้เลือกเรียนวิชารองที่มีอยู่ 3 ตัวเลือก ได้แก่
 
Digital Marketing เป็นการเรียนเกี่ยวกับการตลาดในโลกดิจิทัล ที่เน้นไปที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ที่หลายๆ บริษัทเองก็เริ่มเอามาใช้กันบ้างแล้ว
 
Retail Management วิชาที่สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์การค้า และการค้าปลีก โดยมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับลอรีอัล ทำให้น้องๆ ที่เลือกเรียนวิชารองนี้จบออกไปได้ทั้งประกาศนียบัตรจากลอรีอัล และปริญญาจากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดด้วย
 
Strategic Marketing Management การเลือกเรียนวิชานี้จะทำให้น้องๆ สามารถเข้าใจการตลาดเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างโฆษณา การจัดการสื่อ นวัตกรรมและไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ
 


UploadImageอีกหนึ่งความน่าสนใจของสาขานี้ สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากโกอินเตอร์ ไปเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะมหานครนิวยอร์ก นครแห่งแสงสี เทพีเสรีภาพ และศูนย์กลางการเงินโลก น้องๆ สามารถเลือกเรียนปริญญาตรีแบบสองปริญญา ที่ Pace University นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นการเรียนที่แสตมฟอร์ด 2 ปี แล้วไปเรียนที่นิวยอร์กอีก 1 ปี จากนั้นก็สามารถฝึกงานต่อที่นั้นได้เลย เรียนจบแล้วสามารถทำงานต่อได้อีก 1 ปี
 


น้องๆ ที่จบจากสาขานี้นอกจากจะสามารถทำงานในธุรกิจค้าปลีกได้แล้ว ยังสามารถเข้าทำงานในสายการตลาด สายงานหนึ่งที่มีค่าตอบแทนเริ่มต้นที่สูงมาก เมื่อเทียบกับสายงานอื่น น้องๆ อาจได้ค่าตอบแทนเริ่มต้นสูงถึง 20,000 – 25,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว นอกจากนั้นอีกขั้นหนึ่งของการตลาดคือการทำงานการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น Big Data in Marketing ที่เป็นงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด ไปจนถึงการทำงานในสื่อ บริษัทโฆษณา หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ เรียกได้ว่าเป็นสาขาน่าเรียน ที่จบออกมาทำงานได้หลากหลายไม่สิ้นสุด พร้อมความสามารถ และทักษะแบบที่ทุกคนต้องการ ก้าวสู่การเป็นกุนซือแห่งโลกการค้าตัวจริง
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพูดถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสื่อสาร “พูดอย่างไรให้ได้มีรายได้” ...

วิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ...