U-Review

"ธุรกิจโลจิสติกส์ โอกาสของไทยที่รออยู่ไม่แพ้ในสิงคโปร์" รีวิวสาขากลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : U-Review

สิงคโปร์ ประเทศที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านการเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยข้อได้เปรียบด้านภูมิประเทศที่เป็นเกาะ สามารถสร้างท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ แถมด้วยนโยบายท่าเรือปลอดภาษี จึงยากที่จะเชื่อหากจะมีใครมาบอกว่าจะมีประเทศไหนกำลังตีตื้นเทียบเคียงสิงคโปร์ หากแต่ใช่จะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว ด้วยความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ การสร้างท่าเรือน้ำลึก และเส้นทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยเองก็ไม่แพ้สิงคโปร์เช่นกัน ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงถึงธุรกิจหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ ก็คือ “ธุรกิจโลจิสติกส์” นั่นเอง
 


UploadImage

“เราเป็นฮับ เรามีทรัพยากร มีการนำเข้าและส่งออกตลอดเวลา
อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาบุคลากรเราอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้”
อาจารย์ พรรณรจิต ฮาวรังสี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 


ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเรียนในสาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นั้น น้องๆ จะไม่ได้เรียนเฉพาะการขนส่งและการจัดการสินค้าในคลังสินค้าเท่านั้น เพราะอันที่จริงแล้วแต่โลจิสติกส์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชน หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายของสิ่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง มันจึงมีกิจกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก น้องๆ จะได้เรียนรู้ภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวมาด้วย สาขาที่จะให้น้องๆ ได้เรียนรู้กันตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ว่าจะเอาของมาผลิตสินค้ามาได้จากที่ไหน ผลิตอย่างไร แล้วส่งไปให้ใคร ลูกค้าของผลิตภัณฑ์คือใครการเรียนในห้องเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่แค่น้องๆ จากแต่ละภูมิภาคของประเทศ แต่รวมถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก อาจารย์จะคอยสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน สร้างกิจกรรมในห้องเรียนให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ ส่วนสำคัญของการเรียนโลจิสติกส์ที่นี่คือ การออกไปดูสถานที่การทำงานจริง อย่างส่วน Cargo ของการบินไทย หรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีเครนขนตู้คอนเทนเนอร์ และเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จากทุกมุมโลกมารวมอยู่ด้วยกัน สถานที่ที่อาจารย์จะพาไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ เพื่อให้น้องๆ เกิดความเข้าใจมากที่สุด
 

 
UploadImage

“ถ้าไม่มีการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจก็ไปได้ไม่ไกล ลองศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ดู แล้วคุณจะรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร”
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 


ส่วนโอกาสงานในอนาคตนั้นถือว่าสูงมากๆ เพราะภาคธุรกิจทั้งเอกชน และรัฐบาลต่างให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์มาก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีอยู่เยอะมาก และยังต้องการคนอีกจำนวนมาก ในขณะที่เราผลิตคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ได้น้อย ฉะนั้นน้องไม่ต้องไปแข่งขันในการหางานเลย นี่พูดถึงเพียงตลาดงานในประเทศเท่านั้น ยังไม่นับรวมกับความต้องการของตลาดโลกที่น้องๆ ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงการเรียนการสอนด้านศิลปะในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ...

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...