U-Review

"ล่องสำเภา ค้าขายกับจีน" รีวิวสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ : U-Review

“จีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ สินค้าอิเล็คทรอนิคแทบทุกอย่างที่เราใช้ผลิตในประเทศจีน  มีการลงทุนด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม่แพ้ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากมากที่สุดในโลกกว่าหนึ่งพันล้านคน ที่มีวัฒนธรรม และภาษาเป็นของตนเอง การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา และมีความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากเราอยากค้าขายกับประเทศจีนอย่างราบรื่น และสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า
 

 
UploadImage

“ความได้เปรียบเมื่อเราพูดภาษาจีนได้อีกหนึ่งภาษา คือเราจะสามารถสื่อสารกับคนได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก”
ดร. วิลาสินี ดาราฉาย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 


ภายใต้แนวคิดเหล่านี้เองได้ทำให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างหลักสูตรใหม่ที่จะที่ให้การติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจกับคนจีนราบรื่นขึ้นในชื่อ “สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ” ในการเรียนภายในสาขานี้ น้องๆ จะได้เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน และพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า


 
UploadImage

“คนจีนมีความรู้สึกว่า ถ้าเราใช้ภาษาจีนคุยกับเขา เขาจะรู้สึกเป็นกันเอง ใกล้ชิดขึ้น คุยง่ายขึ้น”
อ.หลี่ จุน
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
 


ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกทั้งมี MOU กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 6 ของจีน ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนที่น้องๆ จะได้กลับมาฝึกงานต่อที่ไทยในชั้นปีที่ 4 หรือเลือกจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนเลยก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเป็นผู้แนะนำบริษัทให้
 


ฉะนั้นการเรียนที่นี่นอกจากจะเป็นการสร้างทักษะภาษาใหม่แล้ว ยังได้เรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้น้องๆ สามารถหางานได้ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ได้เรียนรู้เรื่องการเติบโตทางธุรกิจ เห็นช่องทางที่มากกว่าคนอื่น ถ้าอยากจะสร้างบริษัท Startup หรือธุรกิจ SME ด้วยตนเองก็สามารถทำได้ การเรียนภาษาจีนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ ก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดแค่ว่าเรียนภาษาจีน จบแล้วก็เป็นได้แค่ครูสอนภาษาจีน แต่ทุกวันนี้ความคิดนั้นต้องเปลี่ยนได้แล้ว เพราะมีคนจีนเข้ามาเยอะ มีการลงทุน มีโอกาสเยอะมาก


 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ Bachelor of Business Administration in Event and Leisure Marketing มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ กระบวนการการทำงานด้าน ...

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบ 4 ปีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน ...