U-Review

รีวิววิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง “ศิลปะการถ่ายภาพ” ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างหลงใหลชื่นชมและอยากจะถ่ายภาพให้สวยเหมือนในนิตยสารหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยนักเรียนอย่างน้องๆ มัธยมปลายที่ค้นพบความชอบและความใฝ่ฝันของตัวเองที่อยากเป็นช่างภาพ ก็ต้องมองหาสถาบันการศึกษาที่จะช่วยตอบสนองความต้องการและทำให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถทำงานตามที่ฝันได้ ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายสถาบันที่เปิดสอนสาขาด้านการถ่ายภาพ และหนึ่งในสถาบันที่สำคัญเหล่านั้น คือ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

หลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละที่ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป และหลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพ ของคณะวิจิตรศิลป์นั้นมีจุดเด่นในเรื่องการเปิดกว้างทางความคิดและมีเนื้อหาการเรียนที่ครอบคลุมในทุกด้านของการถ่ายภาพ น้องๆ จะได้เรียนการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง ช่างภาพประจำ ช่างภาพอิสระมืออาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ศิลปิน ภัณฑารักษ์จากหอศิลป์ และแกลเลอรี่ ซึ่งจะส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษามีการแสดงออกส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ มีความรู้ด้านการถ่ายภาพอย่างรู้จริง สามารถคิดเป็นกระบวนการและแก้ไขปัญหาได้ สามารถนำความรู้และความสามารถทางศิลปะการถ่ายภาพทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถแนะนำและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงสังคมโดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางได้อย่างเหมาะสม

การเรียนในชั้นปีที่ 1 - 2 น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะมากมาย พร้อมกับการเรียนด้านทฤษฎีศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพขาว-ดำ ภาพสี การถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพบุคคล ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก องค์ประกอบศิลปะ ศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของล้านนา และภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ จากนั้นในชั้นปีที่ 3 จะได้ลงมือสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษในศิลปะการถ่ายภาพ และเรียนวิชาเอกเลือกที่น้องๆ สนใจอีกกว่า 10 รายวิชา และในชั้นปีสุดท้าย น้องๆ จะได้ทำสัมมนาเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพในงานข่าว การตลาดและการจัดการงานศิลปะภาพถ่าย และศิลปะนิพนธ์ภาพถ่ายหรือการทำโครงงานภาพถ่ายเพื่อเตรียมตัวจบการศึกษาเพื่อไปเป็น ช่างภาพ ตามฝันที่น้องๆ ตั้งใจนั่นเอง

จบมาทำงานอะไร
- ช่างภาพ
- นักตกแต่งภาพ
- กองบรรณาธิการ
- ภัณฑารักษ์
- สไตล์ลิสต์
- นักประวัติศาสตร์ศิลป์
- เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้มีความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพ (สิงหาคม-กันยายน)
- กำลังศึกษาชั้นม. 4 - 5 ทุกแผนการเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจ และมีผลงานทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.finearts.cmu.ac.th

โควตา โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด (สิงหาคม-ตุลาคม)
- กำลังศึกษาชั้นม. 4 - 6 ทุกแผนการเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 
- ผ่านการทดสอบของทางมหาวิทยาลัย 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30% 
- GAT 10% 
- PAT6 (ศิลปศาสตร์) 40%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
224,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

28,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดสอนนักศึกษาปริญญาโท ...

การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (Interactive Design and Game Development) วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ ...

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL เป็นโครงการรับน้องๆ เข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรีโดยไม่สังกัดหลักสูตร ...