U-Review

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ศาสตร์เพื่อตัวเองและคนที่รัก

   กระแสแนวโน้มปัจจุบัน ใครๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพ และศาสตร์ความงามมากขึ้น น้องๆ สงสัยไหมคะว่าจะต้องทำอย่างไรตนเองจึงจะมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว สามารถอยู่กับคนที่รักและดูแลเขาไปได้นานๆ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นคณะหนึ่งที่น่าสนใจ  ตอบโจทย์น้องๆ สายรักสุขภาพ เพราะมีหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น่าสนใจ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข นอกจากนี้ยังเรียนรู้ไปถึงเรื่องยา เรื่องเวชศาสตร์เพื่อความงามและสุขภาพอีกด้วย

      สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ตจวิทยา (Master of Science in Dermatology) ศึกษาเกี่ยวกับระบบผิวหนัง และโรคทางผิวหนัง, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Master of Science in Anti Aging and Regenerative Medicine) คือการแพทย์สมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกาย วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Master of Science in Anti Aging and Regenerative Science) ศึกษาเรื่องการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกาย เช่นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจ 

IMG_4230

     ส่วนเรื่องการเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียน มีการเปิดรับอย่างหลากหลาย ทั้งคนที่เรียนจบมาทางสายแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่เรียนจบปริญญาตรีทุกสาขา เพราะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ใช่ความรู้ที่จำกัดเฉพาะผู้ที่เรียนมาทางสายวิทย์เท่านั้น
      “ศาสตร์การชะลอวัย เป็นความรู้ที่ทุกคนเรียนได้ และทุกคนมีสิทธิที่จะรู้ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นหลายๆ ด้าน เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย ยาชนิดต่าง ๆ เรื่องจิตใจ หรือดนตรีบำบัด เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้ ถ้าหากมีความตั้งใจใคร ๆก็สามารถเรียนได้” ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย คณบดีผู้ก่อตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าว
IMG_3818     IMG_3302
    
        ในเรื่องการเรียนและการทำงาน น้องๆ ที่เข้ามาเรียน นอกจากจะต้องเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ก็จะต้องฝึกฝนด้านปฏิบัติควบคู่กันไป หลังจากจบการศึกษาแล้ว น้องๆ ก็จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดได้อย่างหลากหลาย บางคนสามารถใช้ความรู้ไปเปิดธุรกิจเครื่องสำอาง หรือทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เปิดคลินิกความสวยความงามได้ และที่สำคัญมากกว่านั้น น้องๆ จะได้รู้จักวิธีการดูแลตัวเอง และสามารถดูแลคนที่รักได้ "หากน้องๆ สนใจสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ขอแค่น้องๆ เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องความสวยความงาม อยากดูแลตัวเอง สนใจศึกษาเรื่องการรักษาสุขภาพ หรือสนใจทำธุรกิจเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนครับ” ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์กล่าว

AUT_0643.jpg
ขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR www.curadio.chula.ac.th
ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.dermscanasia.com , facebook/สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง , http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/TheCreative/20075
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโลกของธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทางด้านการตลาดแล้ว ...

เภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากน้องๆ ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...