U-Review

เรียนคอมฯธุรกิจ เรียนง่าย สายงานหลากหลาย          ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและนั้นทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ และในบางครั้งคนเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปว่ากำลังใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีจนกระทั้งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเราไปในที่สุด

          UploadImageการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เองได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการทำงาน การหาข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องธุรกิจอีกด้วย


          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เป็นสาขาหนึ่งที่สอนการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทต่องานธุรกิจและมีทางเลือกในสายอาชีพอย่างหลากหลายตามองค์กรต่างๆ เช่นธนาคาร รัฐวิสาหกิจบริษัทตลาดหลักทรัพย์บริษัทระดับSME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการจนถึงโปรแกรมเมอร์

          UploadImageในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ ม.ศรีปทุมชั้นปีที่1 จะเริ่มเรียนเป็นวิชาพื้นฐานก่อน เพื่อปรับให้น้องๆ ได้เจอกับวิชาที่ใกล้เคียงกับที่เรียนมา ในช่วงปวช.หรือ ม.6 พอขึ้นปี2 ในบางวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มเรียนหนักขึ้น และมีความ advance มากขึ้น ส่วนในปี 3 จะมีวิชาที่ให้น้องๆ เลือกแล้วเตรียมความพร้อมสู่การฝึกสหกิจในช่วงชั้นปีที่ 4 หากในกรณีที่มีน้องสนใจในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่สายการตลาด หรือ คอมพิวเตอร์ HR สนใจแบบเฉพาะส่วน ทางสาขาก็จะหาโครงการให้เพื่อส่งน้องๆเข้าประกวด

          กิจกรรมในระหว่างเรียนมีกิจกรรมศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรมาจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ว่าจบมาทำงานทางด้านไหน เรียนไปเพื่ออะไรในส่วนการฝึกสหกิจทางสาขาUploadImageยังมีเครือข่ายที่พร้อมส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน เช่น เวสเทิร์นดิจิทัล (Western Digital Corporation) , เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana Public Company Limited) และมีตัวอย่างที่นักศึกษารุ่นพี่เข้าไปฝึกสหกิจที่เบทาโกร(Betagro) ถึงไม่เก่งเท่าวิทยาการคอม แต่ด้วยความอึดและมั่นเรียนรู้ จึงทำให้เขาสามารถเป็นนักวิเคราะห์ระบบได้

          และการเรียนคอมฯธุรกิจนั้นถึงจะเรียนหลายๆอย่างแต่เน้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก(สร้างเว็บ) ฐานข้อมูลDatabase บัญชีเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ office พูดง่ายๆคือเรียนคอมฯธุรกิจนั้นต้องการให้น้องๆ เป็นหลายด้านที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง เน้นในเรื่องของการใช้งาน Os (Oparating System) , พื้นฐานการใช้งาน Excel ,ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ , สื่อ Multimedia ฯลฯ
 
          UploadImageอาจารย์จีระวรรณ วิสายอนหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า “โอกาสงานของลูกศิษย์ที่จบไปส่วนใหญ่เด็กจะได้งานทำเกือบ 100 % ที่บอกว่าเกือบ 100 % เพราะว่าบางคนจบไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง เอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ หรือว่าไปทางหน่วยงานต่างๆ ที่เขาสามารถแทนที่ตำแหน่งงานในแต่ละแผนกได้ เช่น ถ้าหากน้องอยากทำในสายงานในด้านบัญชีน้องสามารถทำงานบัญชีที่เก่งในด้านไอทีได้ เพราะเราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าซอฟแวร์ของการทำบัญชีนั้น มันมีโครงสร้างในการทำงานอย่างไรนั้นเอง”

          และสุดท้ายเพราะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเรื่องธุรกิจ น้องๆหลายคนอาจจะยังสับสนกับโอกาสการทำงานในอนาคต แต่เราขอบอกเลยว่านั้นไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่น้องๆเรียนมานั้นมีงานทำแน่นอนเพียงแค่เรารู้จักนำวิชาความรู้ที่เรียนมาปรับให้เข้ากับอาชีพที่ทำ และยังขึ้นอยู่กับสาขาที่ได้เลือกเรียนด้วย ซึ่งน้องๆ ยังสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางหรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย
 
         
         
         
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โลกเราในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติต่างๆ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชากรร้อยละ 50 ของประเทศไทยประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ้าจะพูดถึงความเก่าแก่และความน่าเชื่อถือในสายการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...