U-Review

เก่งภาษา เก่งภาษี เรียนบัญชีที่ ม.ศรีปทุม

  
          การเปิดประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายอาชีพในอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะจะได้เดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องทำเรื่องเอกสารข้ามประเทศให้วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อน

          นักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะสามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อย่างอิสรเสรีใน 10 ประเทศเนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้

          UploadImageอาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่า “สำหรับโอกาสในอาเซียน ค่อนข้างจะกว้างเพราะสายงานบัญชีค่อนข้างจะขาดแคลน และทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเปิดเสรีให้กับอาชีพทางบัญชีค่อนข้างเยอะ เมื่อจบบัญชีแล้วจะสามารถทำงานได้ทุกประเทศของอาเซียนด้วย”

          ม.ศรีปทุมเปิดสอนหลักสูตรเรียน4 ปี รับทั้งน้องๆที่จบสายสามัญ และสายวิชาชีพ ซึ่งน้องๆสายวิชาชีพสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ หากตัวไหนที่เคยเรียนมาแล้วนั้นทางคณะจะเทียบโอนให้ เพราะฉะนั้นจึงมีหน่วยกิตที่เรียนน้อยลง ซึ่งสามารถจบภายใน 2 ปีได้ และในตำราหลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1 เลย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านภาษาที่สอง

          จากการสังเกตส่วนใหญ่แล้วนักบัญชีจะให้น้ำหนักไปกับการเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ ไม่ค่อยมีบทบาทการสื่อสารกับใคร อาจทำให้ถูกมองว่าคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่อง ในช่วงปี 1 ม.ศรีปทุมจึงมีหลักสูตรที่สอนการสร้างบุคลิกภาพสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักศึกษา และจะเน้นเรียนกับประสบการณ์จริงในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะนอกจากจะเก่งการบัญชีแล้วการสื่อสารจะต้องดีด้วย

          UploadImageพอปีที่ 2 จะเน้นในเรื่องของทางเลือก มีการเชิญวิทยากรภายนอกอย่างบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)หรือบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด(KPMG) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาให้ความรู้ว่ามีอะไรบ้างในสายงานบัญชีที่พอนักศึกษาจบไปแล้วจะได้ทำ

         พอปีที่3 จะเน้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงซึ่งที่คณะมีศูนย์บัญชีมืออาชีพ โดยศูนย์นี้ได้ร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัดโดยสมาคมจะจัดเอกสารต่างๆ ที่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี เอามาให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงๆ แล้วจะมีตัวแทนของสมาคมมาอธิบายวงจรและขั้นตอนในการทำบัญชี ว่าทำอย่างไร คีย์ข้อมูลอย่างไร และจะส่งข้อมูลได้อย่างไร โดยต้องเข้าปฏิบัติจริงที่ศูนย์เป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์UploadImage 
        
           พอปี 4 ก็ถึงเวลาที่ต้องออกไปฝึกสหกิจศึกษาข้างนอกนักศึกษาต้องไปฝึกทำงานเสมือนพนักงานจริง ซึ่งน้องๆจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการทำงาน และการเรียนในปี 3ที่ผ่านมา อาจารย์จิตรลดายังบอกอีกว่า มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์สถานประกอบการจะมีการจองตัวนักศึกษาการบัญชีก่อนปฏิบัติงานจริงอาจารย์ จิตรดา การันตีเลยว่าพอจบแล้วมีงานทำทุกคนแน่นอน100เปอร์เซ็นต์

        และสุดท้ายนี่ ในการเรียนบัญชีน้องๆ หลายคนคงกังวลกับเรื่องคณิตศาสตร์ คิดว่าตัวเองอ่อนในเรื่องคำนวณคงเข้ามาเรียนไม่ได้แน่เลย ซึ่งในส่วนนี้เราอยากจะบอกน้องๆว่า ที่คณะบัญชี ม.ศรีปทุมนั้น ใช้เพียงการ บวก ลบ คูณ หาร แบบพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้เคร่งในเรื่องแคลคูลัสอย่างที่หลายคนกังวลใจ และที่นี่ยังใส่ใจในเรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย เพื่อที่จะตามให้ทันกับกระแสอาเซียนได้ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเก่งทั้งภาษีเก่งทั้งภาษาน้องๆ จะสามารถก้าวออกไปสมัครงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มั่นคงอยู่รอบบ้านเรา ได้ถึง 10 ประเทศที่เดียวเชียว
 
         
         
         
          

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Sports Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ...

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...