Master Degree

4 ข้อแนะนำ และ 2 ข้อห้ามของการเลือก B-School

       ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีผู้คนให้ความสนใจกับการเรียน MBA ไม่ใช่น้อยๆ เลย บวกกับ B-School ก็มีผู้ให้ความสนใจมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ แต่ก็ต้องคิดหนักเมื่อเจอกับเรื่อง ค่าเล่าเรียนที่แสนแพง ดังนั้นการเลือก B-School จะต้องคัดสรร และทำการบ้านเป็นอย่างดีด้วยความเข้าใจ และมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะเรียนจริงๆ วันนี้เรามี ข้อแนะ และข้อห้ามสำหรับการตัดสินใจเลือกเรียน  MBA ที่เหมาะกับตัวเรา และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือก B-School ได้อีกด้วย

 
ข้อแนะนำ

       1.ให้พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของหลักสูตรให้ถี่ถ้วน อย่าพิจารณาแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่ให้มองในภาพรวม ต้องเข้าใจว่าหลักสูตร MBA เป็นเพียงหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรมองจุดแข็งอันเป็นพื้นฐานของแต่ละมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย ถ้าโรงเรียนดี มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

       2.พิจารณาการได้รับคำรับรอง และการจัดอันดับ (Ranking) ของ B-School ควบคู่ไปด้วย เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพหลักสูตร สถาบันรับรองต่างๆ เช่น AMBA, AACSB และ Equis สามารถรับประกันได้ว่าหลักสูตร MBA นั้นๆ ตรงตามมาตรฐานสากล การที่หลักสูตรได้รับการรับรองถือเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของตัวบัณฑิตในสายตานายจ้าง เพราะถือว่าได้จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

       3.ควรหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าหลักสูตรหรือรายวิชาที่ B – School กำหนด ตรงตามความสนใจและความต้องการที่แท้จริงของเราและหาก  B – School นั่นได้รับการรับรองจาก AMBA ก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าแต่ละรายวิชาได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และอาจารย์ผู้สอนก็ได้รับการพิจารณาความสามารถที่เหมาะสมแล้วเช่นกัน

       4.พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนทั้งในส่วนของสถานที่ตั้ง (การเดินทางไปกลับ) และในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ขนาดห้องเรียน, อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น

ข้อห้าม

       1.อย่าละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยของทางสถาบัน เพราะนั่นคือตัววัดผลคุณภาพของบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา

       2.ถ้าเราได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนใน B – School ใดๆ อย่าเพิ่งรีบตอบรับในทันที เพราะการลงเรียน MBA คือเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ให้สอบถามถึงทุนการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น โอกาสในการทำงาน Part – time ในโรงเรียน เป็นต้น 

       การเรียนไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจได้ง่ายๆ ทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าถี่ถ้วน มองให้เห็นถึงอนาคตข้างหน้า เพราะเมื่อตัดสินใจแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ ฉะนั้นเรราควรคิดให้ดี ศึกษา ค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ เพราะถ้าหากเราพลาดเลือก B-School ที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้ให้สิ่งที่คุณต้องการจากมันอย่างแท้จริง การเรียนตัดสินใจครั้งนี้ก็อยากจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้ “การศึกษา คือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคต”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

สาขาผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์ การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การแสดง ...