Master Degree

แนะนำ 3 มหาวิทยาลัยที่เรียนจบป.ตรี แล้วต่อ MBA ได้ทันที พร้อมโอกาสทำงานใน UK

       เชื่อว่าใครหลายคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็อยากที่จะเรียน MBA ต่อ เพราะด้วยจุดประสงค์ที่อยากเพิ่มความรู้และทักษะความสามารถมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะดูคอร์สของ MBA ที่ไหน แต่ละที่ก็ต้องการประสบการณ์ทำงานทั้งนั้นตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไปทั้งนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนกังวลใจ  
      
       และวันนี้พี่ก็มีคอร์สเรียนต่อ MBA ด้านบริหารธุรกิจใน UK ที่ไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานอีกทั้งจุดเด่นของคอร์ส MBA นี้ก็คือเราจะมีโอกาสได้ลองฝึกงานหรือทำงานในองค์กรจริงที่ UK โดยมีมหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือในการจัดแจงหาที่ทำงานหรือช่วยเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอีกด้วย


       1.UNIVERSITY OF WEST LONDON
      
       University of West London เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในลอนดอนด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนที่มาจากเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก และตัวมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงบรรยากาศที่นำเอาการผสมผสานการเรียนและการใช้ชีวิตไว้ด้วยกัน
      
       โดยจุดเด่นของคอรส์เรียน MBA ที่นี่คือ คอร์ส MBA นี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณสมบัติเป็นผู้บริหารและผู้นำในการทำธุรกิจ โดยการนำความรู้ต่างๆจากผู้บริหารในองค์กรจริงมาใช้ให้เข้ากับทฤษฎี อีกทั้งยังมีโครงการฝึกงานในองค์กรจริงยาวถึง 8 เดือน หลังจากเรียนภาคทฤษฎีจบ 8 เดือนแรก โดยทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนในการสมัครและช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้อีกด้วย


       2. UNIVERSITY OF NORTHAMPTON
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมการทำงานจริง โดยหลายหลักสูตรจะเน้นเปิดโอกาสมีการฝึกงาน หรืออาสาสมัครเพื่อสังคม โดยเฉพาะใน Business School ที่มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มการสร้างธุรกิจของตัวเอง
      
       โดยคอร์ส MBA นี้มีหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ในเชิงลึกของแง่มุมต่างๆในการบริหารธุรกิจและพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีความเป็นผู้ริเริ่มในการทำธุรกิจ และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานจริงในช่วงเวลาเรียน


       3. QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST
      
       นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยผู้นำในด้านคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในกลางเมือง Belfast เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆและมีความเป็นมิตรกับนักเรียนนักศึกษา
      
       โดยคอร์สเรียนของที่นี่จะเป็นคอร์ส MBA ที่ผสมผสานทฤษฎีในการบริหารธุรกิจและ best practice ในการทำธุรกิจสมัยใหม่ในโลกความเป็นจริงเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ในอนาคต


ข้อมูลจาก : http://iecabroad.co.th/mba

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้วางเป้าหมายในการขยายเขตการศึกษาและความรู้ด้านบริหารธุรกิจออกไปอย่างทั่วถึง ...

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันนี้การเรียนสาขาวิชาด้านเกษตรในระดับอุดมศึกษา ...