Master Degree

เรียนจบ MBA ทำงานอะไรได้บ้าง?

       “ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน” มีหลายต่อหลายคำถามที่คนยังไม่รู้ว่าเรียนจบ MBA แล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง ได้ทำงานในตำแหน่งใดและเงินเดือนดีไหม ซึ่งที่จริงแล้วงานสำหรับผู้จบ MBA มีหลากหลายสาขา เรียกได้ว่ามีเกือบในทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามประเภทงานที่เราจะทำก็มักจะผูกมัดอยู่กับประสบการณ์ด้านการทำงานในอดีต วิชาเฉพาะในสาขาที่เรียนจบมาในปริญญาตรี รวมไปถึงทักษะความสามารถหรือความถนัดของเรา เพื่อจะต่อยอดความรู้ความสามารถของเราและนำตัวเราเองไปสู่อนาคตที่สดใส สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลงานด้าน MBA ไม่ว่าเราจะกำลังเรียนอยู่หรือวางแผนที่จะเรียน วันนี้พี่มีสาระดีๆ มาฝากคนที่สนใจอีกอีกเช่นเคย เรามาดูกันซิว่าจบ MBA มาและมีงานด้านไหนรองรับเราบ้าง?

UploadImage

งานด้านบัญชี (Accounting)

       นักศึกษา MBA ที่เลือกเรียนด้านการบัญชีสามารถเลือกทำงานใน 3 ลักษณะดังนี้
 
       งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) คืองานบัญชีที่เป็นอิสระจากหน่วยงานใดๆ โดยให้บริการจัดทำบัญชีให้ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี การจัดทำบัญชีและให้บริการด้านคำปรึกษา การจัดทำภาษี เป็นต้น

       งานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยทำอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบัญชี  ผู้อำนวยการบัญชี  โดยลักษณะงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการวางรูประบบบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น

       งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ โดยดูแลรับผิดชอบควบคุมการบัญชีภายใน

งานด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management)
               
       หลักสูตร MBA จำนวนไม่น้อยจะมอบปริญญาด้านการบริหารจัดการทั่วไป ไม่มีสาขาเฉพาะ ซึ่งตำแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นที่ต้องการในทุกประเภทธุรกิจ  ดังนั้นความรู้ด้านการจัดการจึงไม่เคยล้าสมัยในสายตาผู้เรียน MBA  งานในสายการจัดการนั้น ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operation Management) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นต้น

งานด้านการเงิน (Finance)
               
       การเงินเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน MBA ไม่แพ้สาขาอื่นๆ  ในหน่วยงานธุรกิจองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่แล้วจะจ้างพนักงานที่มีความรู้หลายหลายในด้านตลาดการเงิน ซึ่งตำแหน่งงานได้แก่ นักวิเคราะห์การเงิน  นักวิเคราะห์งบประมาณ  ที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น  สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดี การเงินจะเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้มหาศาลเลยทีเดียว

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
               
       เป็นอีกสาขาอาชีพที่ต้องการผู้จบ MBA ในการตรวจสอบควบคุมแผนงานหรือโครงการ  คนและระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งโอกาสการทำงานในสาขาอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาที่จบด้วย ผู้จบ MBA จำนวนมากเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Managers)  เป็นต้น

งานด้านการตลาด (Marketing)
               
       การตลาดนับเป็นสายงานอีกสายหนึ่งที่นิยมกันในหมู่ผู้จบ MBA  องค์กรด้านธุรกิจน้อยใหญ่จำนวนมากต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญงานด้านการตลาดในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น งานด้านการโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ โดยตำแหน่งงานครอบคลุมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนักวิเคราะห์การตลาด

งานด้านอื่นๆ
                 
       ยังมีอาชีพสำหรับผู้จบ MBA อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการเอง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เนื่องจากวุฒิการศึกษา MBAได้รับการยอมรับอย่างสูงในโลกธุรกิจ หากคุณมีเครือข่าย (connecting) ที่ดี  มีการพัฒนาทักษะความสามารถอยู่เสมอ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ รับรองว่าเราไม่เจอทางตันแน่นอน
               
       หลายคนที่ได้อ่านบทความนี่คงจะเห็นแล้วว่า ถ้าเราพยายามเรียนรู้ต่อยอดจากปริญญาตรีอีกสักนิด ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี จะเห็นได้ชัดเจนจากเงินเดือน และหน้าที่การงาน ไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยโชคช่วย มีแต่จะสำเร็จเพราะความสามารถของเราเอง
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Games and Interactive Media) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน ...

สาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการออกแบบแฟชั่น เราต้องการสร้างสาขาการออกแบบแฟชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น ...

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...