Master Degree

2 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร MBA ในสวีเดน

       ปริญญาโทในหลักสูตรการสอนด้านบริหารธุรกิจนับเป็นสาขายอดนิยมที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการทำงานได้มากที่สุด เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจทำงานตำแหน่งบริหารในอนาคต ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีการสอนระดับ MBA ด้านบริหารธุรกิจ แม้แต่ต่างประเทศก็ยังมีการสอนด้านนี้มากมายหลายประเทศ

       และวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 2 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ในสวีเดน มาแนะนำกันรีบไปอ่านพร้อมๆกันเลย


       1.University of Borås
      
       เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ที่ Borås ของประเทศสวีเดน หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่จะมีความเฉพาะตัวในเรื่องการให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการบริหารธุรกิจเฉพาะด้าน โดยนักศึกษาต่างชาติต้องจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือเคยลงเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ


       2.Blekinge Institute of Technology
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Blekinge เป็นจังหวัดขนาดเล็กเป็นอันดับสองของทางภาคใต้ในสวีเดน โดยหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะต่างกับที่อื่นอยู่เล็กน้อย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างมาเพื่อเน้นสาขาวิชาทางวิศวกรรม
      
       โดยหลักสูตร MBA จะแบ่งออกเป็นวิชาต่างๆ ได้แก่ การเงิน การตลาดและกลยุทธ์ โดยมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคือ นักศึกษาต่างชาติต้องจบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่หากไม่มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน  2 ปี จึงจะรับพิจารณา

       ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมากมายที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อ MBA และไม่ได้มีแต่ประเทศสวีเดนเท่านั้นที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่เปิดสอนมากมาย แถมยังมีหลายหลักสูตร/สาขาให้เลือกเรียนตามความถนัดของแต่ล่ะคนอีกด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนั้น ...

นิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

น้องๆ อาจจะเห็นได้ว่าในยุคปัจุบันมีการเสพสื่อผ่านทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ...

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ...