Master Degree

ปริญญาโทหลักสูตร MBA บริหารธุรกิจที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล


โลกเราในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ มากมาย ทั้งเทคโนโลยี การแพทย์ การสื่อสาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และภาคการบริหารจัดการ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น ย่อมส่งผลต่อองค์กรแทบทุกที่ และเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ นี้ สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาก้าวหหน้าและอยู่รอดได้คือ การวางแผนกลยุทธ์ และ บุคลากรที่มีศักยภาพ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นทั้งหมดนี้ ทำให้มีหลายสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะ หลักสูตร MBA ที่ได้รับความสนใจและกำลังมาแรงในปัจจุบัน ซึ่งในบทความนี้ เราก็จะมาแนะนำทุกคนให้รู้จัก หลักสูตร MBA สาขาบริหารธุรกิจ และมาดูกันว่าในโลกยุคดิจิทัลนี้ การเรียน MBA ทำไมถึงมีความจำเป็น และทำไมถึงสำคัญต่อความก้าวหน้าขององค์กรเดิมทีสถาบันที่มีการเปิดสอน หลักสูตร MBA ในสาขาบริหารธุรกิจ จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของบริหารจัดการเงิน และเงินทุน การค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การวางแผนต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับงานด้านธุรกิจที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายสถาบันมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ โดยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ จะมีการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไป เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคดิจิทัลมากขึ้น มีการเพิ่มทักษะใหม่ เน้นการเปิดโลกทัศน์ เสริมมุมมองการเรียนรู้ และวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับนักศึกษา 


การที่จะหาบุคลากรที่ มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะอย่างที่รู้กันว่า องค์กรแต่ละองค์กรล้วนต้องการคนที่มีแนวคิดใหม่ๆ ไม่ใช่แค่วิเคาระห์สถานการณ์เป็นหรือสื่อสารได้เท่านั้น แต่ต้องมีหลักการคิดที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาและสามารถปรับตัวได้อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสถานการณ์ต่างๆ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนึ่งในคณะ/สาขาที่นักลงทุนกำลังมองหาและมีความต้องการสูง ...