Master Degree

4 ทางเลือกหลักสูตรปริญญาโทเรียนอย่างไรให้ตรงใจ

       การตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลายคนประสบปัญหาว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรใดดี? เพราะในปัจจุบัน หลายสถาบันการศึกษา ต่างมีหลักสูตรปริญญาโทมากมายให้เลือกเรียนตามความสามารถ และความถนัดของแต่ล่ะบุคคล ซึ่งค่าใช่จ่ายในปริญญาโทนั้นก็ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆ เพราะหลักสูตรปริญญาโทไม่เหมือนกับปริญญาตรี ที่ต้องใช้ความทุ่มเทมากเป็นสองเท่า ดังนั้นเราควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ วันนี้เรามีคำแนะนำมาให้สำหรับผู้ที่คิดอยากจะศึกษาต่อในระดังปริญญาโท โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ มาช่วยในการตัดสินใจดังนี้

UploadImage
 
1.จุดหมายปลายทาง


       หากเรามีอาชีพในใจแล้ว ก็ให้พิจารณาว่าจบปริญญาโท หลักสูตรใด จะตรงกับสายอาชีพและตำแหน่งที่บริษัทต้องการ ซึ่งจะทำให้เราเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างตรงจุดที่สุด

2.ความถนัด

       การเรียนปริญญาโท เป็นการเรียนเสริมต่อยอดความรู้เชิงลึก ต่อจากปริญญาตรี ดังนั้นหลักสูตรปริญญาโทที่เลือกเรียนหากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความถนัดของตัวเรา ก็จะยิ่งทำให้เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราถนัดมากขึ้น และเราจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในระดับปริญญาโท ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3.ความชอบ

       บางครั้งสิ่งที่เราถนัดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ หรือไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากที่สุด ดังนั้นหากเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรที่เสริมสร้างความสามารถในด้านที่เราชอบ ก็จะทำให้เรามีความสามารถในสิ่งที่เราชอบมากขึ้น จนสามารถไปประกอบอาชีพในด้านที่เราชอบได้

4.ความสนใจ

       หากเรามีหัวข้อที่เราสนใจอยากจะศึกษาอยู่ในใจอยู่แล้ว ให้ค้นหาว่า หลักสูตรปริญญาโท ใดที่มีวิชาที่สอนในหัวข้อที่เราสนใจ ซึ่งจะทำให้ตลอดการเรียนปริญญาโทไม่น่าเบื่อ เพราะมีแต่เรื่องที่เราสนใจ 

       การตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท จำเป็นต้องใช้ทั้งการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความพยายาม การเลือกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหลักสูตรใด แผนการเรียน สถาบัน และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องไตร่ตรอง เช่น ค่าเทอม, สถานที่, ปัจจัยการเลือกทั้งหมดนี้ก็เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเรา ให้เราได้รับประโยชน์จากการเรียนปริญญาโท กอบโกยความรู้มาให้ได้มากที่สุด และสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาตนเองให้มีอนาคตที่ดีได้ “ความสำเร็จ อยู่ที่การแสวงหา และอดทนรอ”
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...

MBA (Business Law) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุร...

X-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ...