Master Degree

6 ปัจจัย MBA กับการตลาดระหว่างประเทศ

       การตลาดเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านธุรกิจที่ปัจจุบันกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม เพราะไม่ว่าจะองค์กรไหน ต่างต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการขายด้วยกันทั้งนั้น ทำให้มีผู้คนต่างให้ความสนใจที่จะเรียน MBA ด้านการตลาดในสาขาการตลาดระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากต้องการเพิ่มประสบการณ์ และความรู้ให้มากขึ้น วันนี้เรามี 6 ปัจจัยที่จะมานำเสนอถึงความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ ว่าทำไมถึงมีคนให้ความสนใจเยอะ

UploadImage

       1.การที่เราศึกษาตลาดในต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจสามารถประสบคามสำเร็จและสามารถขยายกิจการ

       2.การตลาดระหว่างประเทศทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขยายตัวของการจ้างงาน  ทำให้มีการกระจายรายได้ของคน

       3.การศึกษาธุรกิจของต่างประเทศทำให้เปิดโลกให้กว้างขึ้น สามารถมองเห็นถึงกลยุทธ์ต่างๆและสามารถรับมือได้ดี

       4.การตลาดระหว่างประเทศต้องดีจริงๆถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น เพื่อทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปด้วย

       5.การค้าระหว่างประเทศทำให้มีการกระจายความเสี่ยง เมื่อเศรษฐกิจในประเทศกำลังตกต่ำ ยังมีการค้ารายได้ในต่างประเทศ  ทำให้กิจการดำรงอยู่ได้โดยไม่รับผลกระทบมากเกินไป

       6.การค้าระหว่างประเทศทำให้ประเทศมีการหมุนเวียนทางการค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
 
       การตลาดไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการขายเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนต้องมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่น สามารถพัฒนาองค์กรได้ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปพัฒนาองค์กรน้นๆ เราต้องมีการเตรียมตัวพัฒนาตนเองให้พร้อม และมีศักยภาพมากที่สุด ไม่ฝึกก็ไม่มีวันทำได้  ไม่ขวนขวายก็ไม่มีวันสำเร็จ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของจิตใจ ความคิด ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนออกแบบนั้นเหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...