Master Degree

ทักษะก่อนก้าวเข้าสู่ MBA และข้อแนะนำ! ที่ต้องเผชิญเมื่อเรียน B-School

       นักศึกษาจบใหม่ประสบการณ์ทำงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในการสมัครเข้าเรียน B-School เพราะการผ่านงานด้านที่ปรึกษาหรืองานด้านการตลาดถือเป็นเรื่องปกติของผู้สมัคร MBA แต่ประสบการณ์ทำงานต่างหาก ที่จะทำให้นักศึกษานำแง่มุมจากการทำงานจริงๆ มาช่วยในการเรียน ซึ่งเราจะได้พบเจอกับการสอบ, ทำรายงานกลุ่ม, ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งก็เป็นความท้าทายหากต้องปรับโหมดเข้าสู่แนววิชาการอีกครั้ง วันนี้เรามีแนวทางการเรียนมาแนะให้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้ามาเรียน B-School

UploadImage
 
1.การบริหารจัดการเวลา
 
       การบริหารเวลาโดยการจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบและให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชาว MBA ในฐานะพนักงานเราจะต้องนั่งประจำอยู่ที่เดิมและทำงานโดยเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่ใน B-School จะต้องมีการประชุมกลุ่ม, การทดสอบ, การเข้าร่วมกิจกรรม ถึงแม้จะไม่ใช่การบังคับแต่ก็เป็นสิ่งที่พึงเข้าร่วม

2.การกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง

       พนักงานจะมีเจ้านายคอยกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการทำงาน แต่ใน B-School นักเรียนจะต้องกำหนดทิศทางต่างๆ ด้วยตนเอง การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางต่างๆ ด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็นมากใน B-School โดยเราจะต้องมี Action Plan ของตนเอง B-School หลายๆ แห่งได้กระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาเรียนด้วยความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนหรือชมรมที่จะเข้าสังกัด

3.อาจมีส่วนร่วมในสังคม

       การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นใน B-School ซึ่งผู้บริหาร B-School ส่วนใหญ่ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดชุมชน การสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องระหว่างเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนในชมรม และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนมีเครือข่ายกว้างขึ้น และสามารถช่วยเหลือต่อยอดในสายอาชีพอีกด้วย

4.ทักษะ
 
       นักเรียนบางคนเข้าสู่รั้ว B-School ด้วยทักษะเชิงปริมาณ (Quantitative) อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเรียน MBA แต่ถ้าเราไม่มีความชำนาญในด้านนี้ก็ควรหาทักษะด้านอื่นๆ มาทดแทน การเงินและการบัญชีก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียน MBA ลองศึกษาหาข้อมูล และเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลก MBA
 
       การเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลก MBA เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะถ้าหากเราขาดทักษะ ประสบการณ์ เราก็จะไม่สามารถก้าวไปถึง MBA ได้  “ความลำบากมักมาพร้อมกับความสำเร็จเสมอ“
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ...

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (Interior Environmental Design) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) ...