Master Degree

3 เหตุผลเจ๋งๆ ที่ควรไปเรียนต่อ MBA ในสหราชอาณาจักร

       จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศ? น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ MBA ในสหราชอาณาจักรเชิญฟังทางนี้กันมีนักศึกษากว่า 600,000 คน ที่เข้าร่วมสอบ GMAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่ง  MBA นั่นก็คือการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั่นเอง กระแสความนิยมในการเรียน MBA ก็ยังคงแรงดีไม่มีตก เพราะสาขาวิชานี้ตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก วันนี้พี่จะชวนน้องๆ มาดูกันว่า เรียน MBA มีข้อดียังไงบ้าง
               
       นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจได้รับการจ้างงานในตำแหน่งการบริหารจัดการดีๆ มากมายตลอดมา สำหรับในปี 2017 นี้ นักศึกษาที่เรียนจบมาได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการเอง รวมทั้งยังเกิดการจ้างงานในสายงานบริหารธุรกิจมากมายในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจพลังงาน เวชภัณฑ์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่ก้าวตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสังคมอีกหลายอย่างเลยทีเดียว ถ้าเราได้ไปเรียนหลักสูตร MBA ที่สหราชอาณาจักรก็คงจะได้เปรียบคนอื่นๆ ทั้งในเรื่องของภาษาและประสบการณ์ในการทำงานแบบมืออาชีพ แล้ว MBA มีข้อดียังไง ทำไมต้องเรียน MBA ไกลถึงสหราชอาณาจักร?

UploadImage

1.การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 
       มีหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยกตัวอย่างเช่น Saïd Business School และ Birmingham Business School ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้าน Entrepreneurship หรือหลักสูตรการเรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการเรียนหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ประกอบการ รวมถึงเรียนรู้ไอเดียความคิดต่างๆ ในการทำธุรกิจ การสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปได้ด้วยดีอีกด้วย เพื่อที่เราจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบเต็มตัว

2. การเพิ่มเครือข่ายในวงการธุรกิจ
               
       การเรียน MBA นั้นจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิดแบบนักธุรกิจในทุกย่างก้าวการใช้ชีวิตเลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยให้มองไกลไปถึงเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ไม่เพียงแค่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคนรอบตัว แต่นักศึกษายังจะได้ใช้ชีวิตในเครือข่ายของบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจในหลายๆ สาขา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ความเป็นผู้นำที่ดี
 
       นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในทางส่วนตัวและในการทำธุรกิจ เพราะการประกอบการธุรกิจหรือดำเนินการด้านการค้าใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องการความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จะช่วยให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำความคิดด้านธุรกิจต่อไปในอนาคต
               
       จากบทความข้างต้น น้องๆ เชื่อเถอะว่าการก้าวเข้าสู่การเรียนหลักสูตร MBA ถือว่าเป็นการก้าวเดินบนขั้นบันไดที่จะนำไปสู่การที่เราได้สั่งสมประสบการณ์ที่ดีที่สุดและจำเป็นอย่างมาก เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพและเป็นการต่อยอดความรู้ทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในอนาคต ก็ได้แต่หวังว่า MBA จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร “ถ้าเราไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นคณะยอดนิยมตลอดกาลของน้องๆ ...

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างดุลยภาพทางการสื่อสารของสังคม ...