Master Degree

การแก้ไขปัญหา และ ทักษะที่นายจ้างต้องการจาก นักศึกษา MBA มากที่สุด

 
       การสัมภาษณ์งานในแต่ล่ะองค์กร ล้วนมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามความเห็นสมควรของเหล่าคณะกรรมการ การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากปราศจากการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า อาจจะนำมาซึ่งความตึงเครียดได้ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการฝึกทำ Case Study หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือพูดคุยกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้

UploadImage

       การเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานสิ่งที่อยากแนะนำคือ ใช้เวลาศึกษาข้อมูลบริษัทให้มาก และคิดเลยไปถึงอนาคตว่างานในตำแหน่งที่เราสัมภาษณ์จะต้องรับมือ หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างไร? เพราะสิ่งสำคัญที่คณะกรรมการจะมองในตัวพนักงาน คือ พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ดี สามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างเฉียดขาดในสถานการณ์ที่เร่งเร้า โดยมีข้อมูลการตัดสินใจที่จำกัดได้หรือไม่ เราต้องแสดงให้คณะกรรมการมองเห็นถึงศักยภาพของเรา พยายามรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขณะอยู่ในห้องสัมภาษณ์ให้ได้ ไม่แตกตื่น มีสติ และสมาธิอยู่ตลอดเวลา

       อีกเคล็ดลับหนึ่งที่น่าสนใจ พยายามพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการสัมภาษณ์ บางคนอาจนอนดึกตื่นสายในชีวิตนักศึกษา แต่เมื่อสัมภาษณ์งานจะเป็นเวลาปกติของคนทั่วไป และเป็นการสัมภาษณ์ปากเปล่าไม่ใช่ข้อเขียน เราจะกลับไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้ การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและความคิดเฉียบคมขึ้น

       นอกจากนี้เราจะต้องพยายามนำเสนอจุดเด่นของเรา ความสามารถสิ่งที่เราทำได้ สิ่งที่สามารถนำไปใช้กับงานได้ และแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้จริง "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากน้องๆ เป็นผู้มีใจรักด้านงานวารสารและสื่อวิทยุกระจายเสียง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ...

นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ...