หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ อาชีพในอนาคต

เส้นทางสู่อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำอิสระก็ได้ ประจำบริษัทก็ดี

วันที่เวลาโพส 07 พฤษภาคม 61 11:06 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เส้นทางสู่อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่มีเสน่ห์ และความสวยงาม แฝงไปด้วยความละเอียดประณีตตามแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น ลวดลายตัวอักษรหรือรูปแบบตัวอักษรอย่าง คันจิ คาตะคานะ และฮิระงานะ ทั้งยังเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม จึงไม่แปลกที่หลายๆ คนหลงใหล และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในตลาดงานทั้งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังมีความต้องการ "ล่ามภาษาญี่ปุ่น" อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่คนทำอาชีพนี้ได้รับเริ่มต้น อยู่ในระดับ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรีียนและทำงานนี้ มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานล่ามภาษาญี่ปุ่นได้จากบทความนี้เลย


ลักษณะอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น
การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น เป็นอาชีพที่กำลังมาแรง และมีความต้องการสูงมาก ทั้งในรูปแบบงานประจำ และงานฟรีแลนซ์ นอกจากความต้องการงานที่สูงแล้ว ล่ามภาษาญี่ปุ่นยังมีรายได้ที่ดีมากด้วย ลักษณะงานล่ามญี่ปุ่น คือ เป็นผู้แปลความหมายจากคำพูด หรือคำบรรยาย ในระหว่างการสนทนา การแปลภาษาจะต้องตรงประเด็น ใช้ภาษาที่ถูกต้องไม่ทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน และหากเป็นการเจรจาเพื่อธุรกิจแล้ว ล่ามมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จ

การเตรียมตัวเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น
การเตรียมตัวเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น นอกจากความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังต้องมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JEES) ในระดับ N2 ขึ้นไป และบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งยังต้องการผลสอบภาษาญี่ปุ่นธุรกิจด้วย (BJT test) สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่เคยสอบวัดระดับภาษา หรือยังสอบไม่ผ่าน อาจต้องสะสมผลงานเพื่อทดแทน เช่น การประกวดสุนทรพจน์ ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
การเริ่มเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น จะต้องผ่านสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JEES) ระดับ N2 หรือในระดับสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง ข้อสอบมี 3 ส่วน คือ การฟัง การอ่าน และคำศัพท์ทั่วไป ในส่วนของบทความ จะเป็นบทความที่มีประเด็นชัดเจน ไม่ซับซ้อนมาก หากอ่านเข้าใจก็สามารถทำข้อสอบได้ และส่วนของการฟัง จะเป็น ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดปกติ  


 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด