หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล อาชีพในอนาคต

ตามไว้ ไม่ตกงาน! 10 อาชีพยุคใหม่ ตอบโจทย์ประเทศไทยที่สุด

วันที่เวลาโพส 02 พฤษภาคม 61 10:14 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ไม่ว่าจะยุคไหนๆ นักเรียนทุกคนล้วนมีจุดหมายการเลือกเรียนคณะสาขาที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคตให้เราได้ และบทความนี้เรามีข้อมูลดีเรื่องแนวโน้มอาชีพที่เหมาะกับบริบทสังคมประเทศไทยมาแนะนำให้น้องๆ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเรียนกัน

โดย นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยข้อมูล 10 อาชีพในอนาคตที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย ไว้ดังนี้ 


1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม
ทั้งแพทย์ศัลยกรรม แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ เภสัชกร พนักงานขายสินค้าด้านความงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชาย

2. อาชีพโปรแกรมเมอร์
เช่น ผู้คิดค้นแอปพลิเคชันต่างๆ ตามเทรนด์สังคมโลกเปลี่ยนผ่านจากอะนาล็อกสู่ดิจิทัล และที่สำคัญสอดคล้องกับไทยที่กำลังก้าวสู่อินดัสทรี 4.0 ทุกองค์กรจะต้องมีบุคลากรด้านนี้เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ

3. อาชีพดูแลด้านสุขภาพ 
หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา
 
4. อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เด็กเรียนจบวิศวกรรมด้านไฟฟ้าจะมีงานทำแน่นอน

5. อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมีและชีวเคมี
เพราะเทรนด์ของโลกจะหันมานิยมใช้สารเคมีที่มาจากธรรมชาติและพืชมากขึ้น ทำให้วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้มากขึ้น

6. อาชีพที่ใช้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง

อาชีพที่ใช้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค

7. อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษา
เช่น ล่าม นักแปล ครู และอาชีพที่ทำงานในส่วนการท่องเที่ยว

8. อาชีพนักกฎหมาย
โดยเฉพาะกฏหมายธุรกิจ สื่อออนไลน์ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ

9. อาชีพที่ดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ และนักอนุรักษ์ในภาคส่วนเฉพาะ

10. อาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
เช่น สัตวแพทย์ ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง แฟชั่นเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น


ซึ่งอาชีพทั้งหมดที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แนะนำไปนั้น ก็ถือว่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นของประเทศไทย ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากทำงานอะไรในอนาคต ก็ลองเอาแนวทางอาชีพเหล่านี้ไปพิจารณาดู


ที่มา :
www.bangkokbiznews.com 
www.nationtv.tv

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด