หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

9 สาขาน่าเรียน ตอบโจทย์โลกยุคธุรกิจดิจิทัล

วันที่เวลาโพส 04 กันยายน 60 11:26 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
UploadImage
     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา "ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์" อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มองว่า การผลิตนักศึกษาให้ก้าวทันโลกต้องเน้นทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งต้องตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเรียนแบบ Capstone จึงถูกดึงเข้ามาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางการสอนเพื่ออนาคต โดยเน้นสร้างไอเดียในสถานที่อำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ครบครัน เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

UploadImage

     "เราจะเปิดโลกทัศน์ให้เด็กปี 1-2 เห็นว่าภาคธุรกิจคิดไปถึงไหนแล้ว ผ่านการเรียนการสอนแบบโมดูลที่พัฒนาความคิดควบคู่ไปกับวิชาความรู้ เพื่อฝึกคิดและเชื่อมโยงเหตุผล หลังจากนั้น เมื่อขึ้นสู่ปี 3-4 เราจะให้เขาทำ Capstone หรือสร้างชิ้นงาน เริ่มตั้งแต่การฟอร์มความคิดในปี 3 แล้วทำให้สำเร็จภายในปี 4 เป้าหมายของธุรกิจบัณฑิตย์คือต้องการให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักพัฒนา ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเป็น Innovative Project"

     สิ่งที่เกิดขึ้นคือการปรับรูปแบบการเรียนการสอน นำร่องด้วย 20% ของรายวิชาทั้งหมดระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มต้นจากการออกแบบห้องเรียน และกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงแต่มีสื่อการสอนอย่างพาวเวอร์พอยต์ หรือมัลติมีเดียเท่านั้น แต่ต้องมีวิธีการสอนอื่น ๆ ผสมผสานด้วย เพื่อลดการสอนแบบเล็กเชอร์ลง

     ขณะเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนจากผู้บรรยายเป็นโค้ชที่คอยให้คำปรึกษา พร้อมกับแนะนำแนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงหาเครือข่ายหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษาเรียนรู้ในสายงานจริง

     อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายความว่ารูปแบบการเรียนจะเน้น Workshop และ Situation Based ยกตัวอย่างการเรียนเรื่องมุม อาจให้นักศึกษาขับโดรนขึ้นไปถ่ายรูป แต่ละกลุ่มแข่งกันว่าบินได้สูงขนาดไหน แล้วดูว่าถ่ายรูปมุมไหนจึงจะออกมาได้ดีที่สุด นอกจากนั้น โปรเจ็กต์แบบ Capstone ต้องใช้มัลติสกิลในการผลิต ทำให้นักศึกษาได้ทักษะการทำงานเป็นทีมจากการทำงานร่วมกับนักศึกษาสาขาอื่นด้วย

    "ไม่หยุดยั้งสร้างความแตกต่าง ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการเรียนรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Real World Business in Education ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์ และวางแผน เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรม"

UploadImage

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ทุนการศึกษา วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
2.
เว็บไซต์วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี


UploadImage
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด