Master Degree

หลักสูตร MBA ที่ใช่ในประเทศจีน

       ถ้าขึ้นชื่อเรื่องประเทศมหาอำนาจหลายคนก็ต้องนึกถึงประเทสจีนอย่างแน่นอน เนื่องด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและความกว้าวหน้ามากในเรื่องของเศรษฐกิจ ฉะนั้นภาษาจีนจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจอย่างกว้างขวาง และถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากไปศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในด้านการทำงานหรือทำธุรกิจในโซนเอเชีย การเลือกศึกษาต่อในประเทศจีนนับเป็นตัวเลือกที่ไม่น่ามองข้ามเลยทีเดียว
      
       เพราะเราจะได้ทั้งความรู้ เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ สังคม มุมมองทางความคิดของคนจีน รวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีนซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นภาษากลางในการสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดอีกภาษาหนึ่งเลยก็ว่าได้ และวันนี้สาระดีๆเกี่ยวกับการเรียน MBA ที่ประเทศจีนมาให้ได้อ่านไป ไปอ่านพร้อมๆกันเลย


      1.โอกาสที่จะได้เรียนภาษาจีน
      
       นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศจีนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาจีนกลาง ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการปรับพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับสูง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีคอร์ส training ภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้
  
       ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนก่อนเข้าเรียน ส่วนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสำหรับหลักสูตรนานาชาตินั้นจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
       2.สร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างเรียน MBA
      
       เมื่อผู้เรียนได้ทักษะความสามารถด้านภาษา ถึงแม้จะไม่เลือกทำงานในประเทศจีน แต่การที่ได้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามหรือสี่ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับช่วงระหว่างเรียนหรือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านสภาวะตลาดในเอเชีย วิถีการทำงานของคนจีน ฯลฯ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผู้เรียนในการหางานในอนาคตได้อย่างคาดไม่ถึง

       ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนงานบริหารกลยุทธ์หรือธุรกิจในโซนเอเชีย รวมถึงงานในประเทศที่เป็นบริษัทข้ามชาติอีกด้วย
 
      
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ...

MBA Smart Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...