Master Degree

เตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนสอบเข้าเรียน MBA

       "เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่าง เราต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการเรียนต่อหลักสูตร MBA เราต้องรู้ว่ามันคืออะไร หลายคนอาจมองเป็นเรื่องตลกหากได้ยินคำถามแบบนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบางคนอาจแค่เคยได้ยิน แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าจริงๆ แล้ว MBA เค้าเรียนอะไรกันบ้าง ต่างกับการเรียนบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีอย่างไรบ้าง

       MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี (accounting) การเงิน (finance) การตลาด (marketing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resources) การบริหารการปฏิบัติการ (operation management) ฯลฯ ซึ่งการเรียนในระดับปริญญาโท จะเน้นหนักทางด้านการจัดระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดหรือตามความสนใจ ควรเลือกเรียนที่ตรงกับสายอาชีพของตัวเอง เพื่อที่จะได้พัฒนาหน้าที่การงานของตัวเองไปด้วย

       แต่ก่อนที่คิดจะเรียนต่อ MBA นั้น เราต้องผ่านการทดสอบการวัดระดับความรู้และความสามารถทั้งข้อเขียนรวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นการวางแผนก่อนการตัดสินใจเรียน รวมไปถึงการเตรียมตัวสอบที่ดีจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น วันนี้พี่มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำให้ผู้ที่กำลังสนใจเรียนต่อ วางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนการสอบกัน เพราะการเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งแรกที่เราสมควรทำก่อนสิ่งอื่นๆ เราไปดูพร้อมๆ กันเลยครับ

UploadImage

การเตรียมพร้อม

       ลิสต์รายชื่อ สถาบันที่น่าสนเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA สัก 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติและกฎเกณฑ์เงื่อนไขการรับนักศึกษา เลือกสถาบันที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่มักกำหนดการทดสอบ Computer Adaptive Test (CAT) และ GMAT(การวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์) และอ่านกำหนดการและระเบียบอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

สิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวสอบมีดังต่อไปนี้
       
       - ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูด คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น

       - ความสามารถทางด้านตรรกะ และ เหตุผล จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ รวมไปถึงระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั่วๆ ไป

       - ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่เป็นประเด็นร้อนหรือข่าวดัง

       - ภาวะความเป็นผู้นำ อาจมีการทดสอบผ่านการอภิปรายกลุ่ม

รูปแบบการสอบ

       - การทดสอบข้อเขียนทั้งหมดจะเป็นชนิดมีตัวเลือกตอบ หรือที่เรียกว่า multiple-choice

       - จำนวนคำถามที่ต้องตอบทั้งหมดกับการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลายคนเสียคะแนนจากการทำไม่ทัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบ 60 ข้อ มีเวลา 45 นาที

       - บางครั้งอาจเจอข้อสอบชนิดไม่สามารถข้ามไปทำข้อต่อไปได้หากไม่ทำข้อก่อนหน้า

เตรียมตัวสอบอย่างไร

       - เตรียมพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมไปถึงความสามารถด้านการสื่อสาร ในกรณีนี้เราต้องสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวันแบบภาษาอังกฤษได้ หรือหนังสือนิตยสารรายวันทั่วๆ ไป ซึ่งข้อดีคือทำให้รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนอกจากการฝึกฝนภาษา

       - สำหรับการแก้ไขการใช้คำศัพท์ การสะกดคำ และการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกวิธี ลองศึกษาจากดิกชันนารีหรือหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆ และทำการจดเตือนความจำ

       - สำหรับการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก ลองฝึกฝนจากรายการข่าวทางโทรทัศน์ โดยเลือกช่องหรือรายการที่ผู้ประกาศข่าวพูดฟังเข้าใจง่าย รวมไปถึงการออกเสียง (accent) ที่ฟังง่ายด้วย
 
       - สำหรับนักศึกษาที่จบด้านบริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์อาจได้เปรียบในการทำข้อสอบ GMAT ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านๆมา นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมากที่สุดมาจากสายวิศวกรรมศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่เรียนจบมาทางสายอื่นก็ใช่ว่าจะหมดโอกาส ก่อนการสอบแนะนำให้อ่านและฝึกฝนทำข้อสอบเก่าๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือเข้าคอร์สติวเสริม

       - หาข้อมูลจากคนรู้จักหรือเพื่อนที่เคยสอบ MBA มาก่อน หากเป็นไปได้ขอคำแนะนำจากผู้ที่เคยเรียนในสถาบันที่คุณจะสมัคร เพื่อง่ายต่อการเตรียมตัวและรู้แนวในการเตรียมตัวให้พร้อมมากยิ่งขึ้น 

       การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะทำอะไร เราจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ ถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเลย คิดแต่ว่าไปตายเอาดาบหน้า ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆ สำหรับการเรียนต่อหลักสูตร MBA เพราะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะเรียนยาก เนื้อหาก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเราไม่มีความสามารถด้านภาษากฤษหรือมีแต่มีน้อย ก็ควรหาเวลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อย่าลืมว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก
  

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...

MBA FULL-TIME (ASOKE) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตร MBA Full-time ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ...

SIGNATURE MBA (ASOKE/RAMA9) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Signature MBA ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเลยก็ว่าได้ ...