Master Degree

เรียน "ภาษาเยอรมัน" ฟรีที่ธรรมศาสตร์กับ CPG

          สถาบัน German - Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) เปิดรับสมัครเรียนภาษาเยอรมัน ฟรี! ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต(ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหมดเขตรับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ

 

ระยะเวลา
 

- ท่าพระจันทร์ : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00  น.

- ศูนย์รังสิต : เรียนวันธรรมดา 2 วัน(วันที่อาจารย์สะดวก) เวลา 17.00 -21.00 น. 

 

เริ่มเรียนต้นเดือนกันยายน โดยใช้เวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์

(ตารางเวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร)

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

- สำหรับผู้ที่มีความสนใจทุกคน    

- ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ต้องชำระค่ามัดจำเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท(จะได้คืนหลังจบคอร์ส) ยกเว้นขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามหากมีธุระที่จำเป็นสามารถแจ้งได้ เช่น ติดสอบ เป็นต้น 

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก Application Form 


ส่งอีเมลล์รับสมัครได้ที่ : thansydacpg@gmail.com, office@cpg-online.de
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.cpg-online.de หรือ โทร. 02-613-297ข้อมูลจาก : InterScholarshipCPG

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รวดเร็วทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อผลิตบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ ...