Master Degree

MBA หลักสูตรยุคใหม่ที่ควรเปลี่ยนแปลง

       เป็นที่รู้กันดีว่า การเรียน MBA นั้นได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก เพราะมีหลายคนต่างให้ความสำคัญกับการเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถาบันแต่ล่ะสถาบันต่างก็มีการเปิดสอนในหลักสูตร MBA มากขึ้นตามไปด้วย  
       
       เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้น ทั้งทางด้านการหางาน ด้านธุรกิจ การค้า การตลาด และอีกมากมายที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ ทำให้ผู้คนต่างคิดว่าหากเรียนจบสูงๆ การหางานก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบบการศึกษาของ MBA ใช่ว่าจะไม่ดี แต่ก็มีอีกคำถามที่หลายๆ คนต่างพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพราะอะไร? เราไปพบกับคำตอบกันได้เลย


       หลักสูตร MBA ได้เติบโตไปอย่างมากทั้งการแพร่กระจายไปยังทั่วทุกภูมิภาค สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็แห่กันมาเปิดหลักสูตร MBA เต็มไปหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ อย่างเริ่มมาถึงจุดอิ่มตัว จุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างความน่าเชื่อถือ มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อการันตรีว่าผู้คนที่จบหลักสูตร MBA ไปนั้นจะไม่ได้แค่ใบปริญญาเท่านั้น อีกแนวโน้มหนึ่งก็คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ
       
       เพราะจุดประสงค์หลักของผู้ที่มาเรียน MBA นั้น คือต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุภาพมากขึ้น สามารถเข้าสู่ยุคของการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้ รวมถึงประสบการณ์ เพราะประสบการณ์ถือเป็นตัววัดความรู้ที่เรามีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ หากเรามีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีความคิดที่กว้างขว้าง การหางานก็ไมใช่เรื่องยากอะไร
       
       ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการบอกว่าการเรียน MBA นั้นไม่ดีแต่อย่างใด เพียงแต่กล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการสอนของ MBA เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น เพราะถ้าหากเปรียบเทียบกับระบบการสอนของต่างชาติเรายังถือว่าต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอนเพื่อก้าวทันโลกธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น สร้างบุคลากรของเราให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกเหนือจากคณะสายวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...

เทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของภาคเหนือ ...