Master Degree

5 หลักสูตร MBA ที่สุดของความน่าเรียน

       การเติบโตของเศษฐกิจในประเทศไทยมีความกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจก็มีเพิ่มมากขึ้น และมีคนมากมาหันมาเรียนในหลักสูตร MBA มากขึ้นตามไปด้วย หลักสูตร MBA ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะบอกได้ว่าหลักสูตรไหนดีกว่ากัน แต่หากจะให้ตอบคำถามว่าจะเรียน MBA ที่ไหนดี? นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวผู้เรียนเองด้วย ว่าให้ความสำคัญกับองค์ประกอบไหน ซึ่งวันนี้เราก็มี 5 หลักสูตร MBA ที่จะเป็นอีกทางเลือกสำรับผู้ที่จะเลอกเรียนมาให้อ่านกัน

UploadImage
 
1.MBA จุฬาฯ ที่สุดแห่งความมีชื่อเสียง

       ว่าด้วยความมีชื่อเสียง ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยเทียบได้กับ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ ที่สร้างชื่อไว้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก โดยมีจุดเด่นคือ เป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

2.MBA ABAC ที่สุดของความเป็นสากล

       แม้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของที่นี่จะสูงที่สุดในประเทศ แต่ด้วยความขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ และด้วยการที่เรียนในบรรยากาศที่เป็นนานาชาติ จึงการันตีได้เลยว่าด้านภาษาไม่เป็นรองใคร

3.MBA สาขาการจัดการกีฬาที่สุดแห่งหลักสูตรในกระแส

       เราจะเห็นธุรกิจด้านกีฬาเฟื่องฟูมากๆ ในประเทศไทย เราเริ่มมีสโมสรกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ เราจะเห็นว่าทุกๆ จังหวัดมีสโมสรฟุตบอลเป็นของตัวเอง เราเห็นการสร้างสนามกีฬามาตรฐานทุกที่ เราเห็นคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลระดับโลก และเราเห็นนักกีฬาไทยคว้ารางวัลระดับโลก แต่สิ่งที่เรายังขาดไปคือผู้บริหารสมัยใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการกีฬา

4.MBA รามคำแหงค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในประเทศ

       ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิยาลัยที่ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรน้อยที่สุด ที่ ประมาณ 130,000 - 225,000 บาท ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับโครงการ ที่นี่เป็นหลักสูตร MBA ที่เปิดสอนทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค และทำให้การเรียนการสอนโครงการต่างๆ สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5.MBA UTCC หลักสูตรภายใต้องค์กรการค้าที่ใหญ่ที่สุด

       ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย MBA บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านบริหาร การตลาด และการจัดการ เพื่อนำไปใช้งานต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง อีกทั้งความพร้อมในด้านของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเครือข่ายเพื่อนจากทั่วโลก

       เห็นอย่างนี้แล้วหลายคนคงเริ่มตัดสินใจ และมีทางเลือกการเรียนต่อ MBA มากขึ้น เพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับอนาคตของเราโดยตรง ดังนั้นตัดสินใจให้ดี พิจารณาให้ถี่ถ้วนที่สุด “การลงทุนในความรู้ ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเสมอ"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"นักบัญชี" เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากอีกอาชีพหนึ่ง ...

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เดิมคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน เป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ...

โบราณคดี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ...