Master Degree

ค้นหา “ข้อดี” ของสภาพแวดล้อมใน MBA

       ปัจจัยสำคัญของการพิจารณา ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ปริญญาโท มีอยู่หลักเกณฑ์หลายๆ อย่างเช่น ชื่อเสียง, ความโดดเด่นด้านวิชาการ, การจัดหางาน หรือการเงิน เป็นต้น 

       ทำให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อด้านหลัดสูตร MBA ต้องมั่นใจว่าหลักสูตรที่จะเลือกนั้นได้ตรงกับความต้องการของตนเองหรือไม่?  โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจยื่นส่งใบสมัครด้วย วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณาก่อนตัดสินใจอีกด้วย

UploadImage

1.ปรัชญา

       
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจว่าสาขาวิชาไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุด 

2.หลักสูตร

     
ต้องดูให้แน่ใจว่าหลักสูตรการเรียนการสอนมีความทันสมัยทางด้านธุรกิจ และหลักการทฤษฎีจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจปัจจุบันได้ 

3.กลุ่มวิชาบังคับ vs. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ

       
นักศึกษา MBA บางคนมีความสะดวกสบายมากขึ้นกับหลักสูตรที่ได้จัดสรรมาแล้วซึ่งมีวิชาเลือกค่อนข้างน้อย นักศึกษาบางคนชอบความเป็นอิสระในการเลือกรายวิชาด้วยตนเอง นักศึกษาต้องรู้ว่าตัวเองความต้องการของตนเอง จึงจะสามารถเลือกสถาบันและหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

4.สังคมของนักศึกษา

      
สังคมของนักศึกษานั้นมีผลต่อประสบการณ์และการเรียน MBA ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้นักศึกษาที่ไม่สามารถอยู่ได้หรือทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นหรือสังคมของสถาบันได้

5.การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา vs. การเรียนการสอนแบบบรรยาย

       
มีการพิจารณาหลักการสอนว่าแบบไหนที่เราต้องการ ซึ่งหลักการสอนจะมีความแตกต่าง คือ แหล่งที่มา และการเผยแพร่ การเรียนการสอนแบบบรรยาย ซี่งการเรียนการสอนแบบบรรยาย เนื้อหาการเรียนจะอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา แหล่งที่มา และการเผยแพร่จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนในหัวข้อต่างๆ หรือกรณีศึกษา ผู้สอนจะมีบทบาทด้วนการเป็นที่ปรึกษามากกว่าผู้นำ

       ดังนั้นด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เราจะต้องให้ความสำคัญว่าตนเองต้องการสิ่งไหนเพื่อที่จะได้เป็นประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเรา เหมือนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในประสบการณ์การเรียน MBA
 
       ทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำแนะนำที่ประกอบการตัดสินใจเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การเลือกสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ ชื่อเสียงของสถาบัน และเงินเดือนที่จะได้รับถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด แต่ก็ควรนึกถึงสภาพแวดล้อมของการเรียนประกอบด้วย เพราะปัจจัยดังกล่าวนี้จะทำให้นักศึกษารู้สึกสบายใจ การเรียนแบบสบายใจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนต้องการ เมื่อเรียนแล้วสบายใจไม่กดดัน สามารถเรียนได้จนจบสุดท้ายแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จ “บันไดของความสำเร็จ ไม่ได้มีเพียงแค่ขั้นเดียว”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือ ...

ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ...