หน้าแรก เรียนนิเทศฯ คณะสาขา

"วารสารสมัยใหม่" สาขานี้คืออะไร จบมาทำอะไรได้บ้าง?

วันที่เวลาโพส 30 กรกฎาคม 60 14:36 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
คณะนิเทศศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตในฝันของน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อและทำงานด้านสื่อสารมวลชน สาขานี้ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงมากมายให้กับวงการสื่อ ทั้งด้านงานข่าว ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งหนึ่งในสาขาวิชาที่สำคัญและมีอายุเก่าแก่ของคณะนิเทศศาสตร์ ก็คือ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (Journalism 

สาขาวารสารศาสตร์ หรือ วารสารสนเทศ 
เดิมคือ ภาควิชาหนังสือพิมพ์ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกภาคส่วน หลักสูตรวารสารสนเทศจึงถูกปรับเข้ามาแทนที่ แต่ยังคงไว้ซึ่งแกนหลักของภาควิชาหนังสือพิมพ์อยู่ หากน้องๆ ยังสงสัยเกี่ยวกับสาขานี้ ก็อธิบายได้ง่ายๆ ว่า เป็นเรียนการทำหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบสื่อดิจิตอลนั่นเอง สาขานี้เรียนเกี่ยวกับ การหาข้อมูลข่าวสาร การเขียน การวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
 

จบวารสารศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
1. นักข่าว/ผู้สื่อข่าว (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์)
2. กองบรรณาธิการ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์)
3. นักเขียน/คอลัมนิสต์ (Writer/Columnist)
4. นักประชาสัมพันธ์ 
5. ผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
6. ช่างภาพ
7. นักเขียนบท (Script Writer)
8. Creative & Copy Writer 
9. นักออกแบบสิ่งพิมพ์
10. นักหนังสือพิมพ์ 


 
สนใจเรียนสาขานี้ คลิก!!ที่มา : finddemy

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด