หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

แนะนำ งานต้องใช้ 4 ทักษะ ที่ AI ยังทำแทนไม่ได้!

วันที่เวลาโพส 02 พฤษภาคม 61 10:48 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สร้างยาก และเป็นทักษะที่ไม่สามารถถูกทดแทนได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้น งานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ความเป็นมนุษย์ ก็ยากที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์

อย่างที่ อาจารย์เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตการเรียนและการทำงานทีน่าสนใจ ไว้ว่า โลกนี้มีอาชีพเยอะมาก โดยอาชีพหลักๆ มีประมาณ 600 กว่าอาชีพ


แต่ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้จะมีวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ หุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่แทนคน ซึ่งทุกอาชีพสามารถถูกแทนที่ได้หมดหากทำงานเป็นระบบซ้ำๆ เดิมๆ

แต่มนุษย์เราก็ใช่ว่าจะต้องหวาดกลัว เพราะเรายังมีทางเลือก นั่นคือ ทำงานที่หุ่นยนต์แทนที่ได้ยาก อย่างเช่น งานที่ต้องใช้ 4 ทักษะดังต่อไปนี้  


ความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะหุ่นยนต์หรือ AI ถูกโปรแกรมให้ทำตามระบบ ซึ่งสามารถทำงานได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แต่ AI ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์แบบที่คนมี 

ประสาทสัมผัส
อาชีพที่มีการใช้ประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง เช่น นักออกแบบกลิ่นหอม นักออกแบบเสียง คนเหล่านี้จะมีงานทำตลอด เพราะต่อให้หุ่นยนต์ AI มีข้อมูล ความรู้มากมาย แต่ไม่สามารถออกแบบกลิ่นหอมได้ถูกใจคนจริงๆ หรือออกแบบเพลงได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งแบบคนด้วยกันนั้น หรืออาชีพ แพทย์แผนโบราณแบบจีน เป็นการใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างที่ AI ไม่สามารถทำงานแทนได้

ความฉลาดทางอารมณ์
หรืออาชีพที่ต้องใช้อารมณ์หรือความรู้สึกความเป็นคนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ให้กำลังใจผู้ป่วย นักขายประกัน ขายของต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า หากทุกอาชีพเข้าใจ รู้จักอารมณ์ของผู้อื่น และถ่ายทอดอารมณ์ได้ก็จะทำให้อยู่ในอาชีพที่ตนเองต้องการได้ เพราะ AI เน้นระบบ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

ความฉลาดทางสังคม
ความฉลาดทางสังคมหรือเสน่ห์ของคน เพราะหุ่นยนต์ หรือ AI ไม่ได้มีเสน่ห์หรือรู้จักการเข้าสังคม การเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คุยและรับฟังเรื่องของผู้อื่นได้ เป็นนักฟังที่ดีได้เท่ากับคน 


ที่มา :
www.nationtv.tv 
medium.com/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด