หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

9 หลักสูตรน่าเรียน คณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลือกให้ดี เรียนให้ปัง

วันที่เวลาโพส 11 พฤษภาคม 65 11:26 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะมาแนะนำ 9 หลักสูตรน่าเรียน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมีคณะไหน สาขาอะไร ลองเช็คเลย
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ในโลกยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่เคยมีหรือเป็นไปไม่ได้มาก่อน จะดีแค่ไหน หากเราจะเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่รู้ทัน หรือเป็นผู้นำที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ อย่างไร้ขีดจำกัด
 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และตอบรับความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ จนสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ โดยทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก
 
จบสายไหนมาก็เรียนได้ เพราะหลักสูตรฯ มีการปรับพื้นฐานเพื่อให้เรียนได้อย่างมั่นใจและสนุก ได้เรียนรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือระบบที่สามารถใช้งานได้จริง และตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
 
ได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริม / สนับสนุนด้วยหลากหลายกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน การันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลชนะเลิศ / ได้ทุนจากเวทีการแข่งขันระดับประเทศ และประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ 
 
รายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรฯ เช่น Artificial Intelligence , Machine Learning , Network and Information Security , Web Framework , Web / Mobile Application Development , Blockchain Technology , Internet of Things , Big Data Analytics , UX / UI Design , Software Testing , E-Business Systems และ Online Marketing for Digital Innovation
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา เช่น นักพัฒนาระบบดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ UX/UI นักทดสอบระบบ วิศวกรซอฟต์แวร์ / วิศวกรระบบ / วิศวกรความปลอดภัยระบบไซเบอร์ ผู้บริหารโครงการระบบดิจิทัล และผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
 
สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ >> https://science.utcc.ac.th/major_com/ และ https://www.facebook.com/utccComputerScience
 


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
• ภาคปกติ 4 ปี
• ภาคปกติ 4+1 ปี ( เรียน 5 ปี จบปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ( DITM ) )
• ปวส. ภาคปกติ
• ปวส. นอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ (2 ปี จบ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้)
รับสมัครผู้ที่ จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา* ( * ปวส. สามารถเรียน 2 ปีจบ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ )
 
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ใช้ ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณาจารย์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้ความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต
 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน ( DevOps ) ด้านวิทยาการข้อมูล ( Data Science ) และด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ ( Business Innovation )  เช่น Cyber Security, Cloud Computing and Web Services, Enterprise Architecture and Digital Transformation,  Big Data, Data Science และ Digital Business Strategy เป็นต้น
 
เป็นอาชีพที่ต้องการในตลาดงานทั่วโลก บัณฑิตมีอัตราการได้งานทำสูง รายได้ดี ตอบโจทย์การทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต


 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน 
 
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรหนึ่งเดียวสำหรับการสร้างเมตาเวิร์ส ( metaverse ) หรือ จักรวาลนฤมิต และคอมพิวเตอร์เกม รองรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ 3 มิติในรูปแบบออนไลน์ ด้วยอุปกรณ์ VR และ AR ที่ทันสมัย การขยายการใช้พื้นที่จักรวาลนฤมิตไปสู่การใช้งานทางธุรกิจ การศึกษา และการค้าปลีก บริษัทด้านการบันเทิงและสื่อสังคมจำนวนมากได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนฤมิตบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่และรองรับความท้าทายในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกับอุตสาหกรรมสื่อสังคมและวิดีโอเกมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการหลักสูตรโดย ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว เป็นผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการเรียนการสอนเกมคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี เป็นทั้งผู้ดูแลหลักสูตรเกมและให้ความเห็นในเชิงผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเกมของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาที่เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในทางด้านซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ ได้สอนในด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกมและคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การสร้างแอนิเมชั่นสามมิติ การปั้นแบบจำลองสามมิติและการพัฒนาโปรแกรมเกมควบคู่กัน และได้ผลตอบรับที่ดีโดยจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนไม่เคยลดลงเลยไม่ว่าในสภาพการณ์ใดๆ ทั้งนี้ แม้คำเล่าลือว่าเรียนยากและบัณฑิตที่จบไปแล้วกลับมาขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านได้สอนให้สร้างซอฟต์แวร์ และเกมคอมพิวเตอร์ พูดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีครอบคลุมทุกครบองค์ประกอบวิชาความรู้ทั้งทางด้านเกมและแอนิเมชั่นหลักสูตรหนึ่งของประเทศ  โดยได้จัดสรรหลักสูตรให้บัณฑิตทุกคน สามารถเข้าใจศิลปะ การสร้างแบบจำลองสามมิติ การสร้างแอนิเมชั่น โดยเน้นถึงความสำคัญพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานและการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ และการจำลองโลกเสมือนจริงหรือ "ซิมูเลชัน" ต่อท้ายชื่อเป็นหลักสูตร "ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน" เพื่อรองรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเข้าสู่แนวโน้มของอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกเสมือนจริง ที่เป็นขั้นต่อไปที่มากกว่าเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ เมื่อคิดถึง metaverse โปรดคิดถึงหลักสูตร "ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" หลักสูตรหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มาเรียนแล้วสร้าง metaverse ได้จริงแท้แน่นอน
 
รายละเอียดหลักสูตร >> https://science.utcc.ac.th/major_dgs/


 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สามารถเรียนจบภายใน 4 ปี หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตให้สามารถตอบโจทย์ต่อตลาดงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีการเชิญวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมดิจิทัล จากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำมาบรรยายในรายวิชาเอก มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานพร้อมกันได้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานและธุรกิจได้ นักศึกษาสามารถต่อยอดไอเดีย พัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริง พร้อมสู่การเป็น Startup ได้
 
บัณฑิตที่จบสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี นักพัฒนาระบบดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัล นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
 


5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศกรรมการเงิน
 
Financial Engineering เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนมากว่า 15 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3.5 ปี หรือสามารถเลือกเรียนแผนก้าวหน้า 4+1 คือเรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (วิศวกรรมการเงิน) ได้อีกด้วย หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีทางการคำนวณทั้งคณิตศาสตร์และสถิติ ควบคู่ไปกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตอบโจทย์การเงินในยุคดิจิตอล หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน 
 
เช่น IC License ( Investment Consultant )  CISA ( Certified Investment and Securities Analyst Program ) ของประเทศไทย และ CFA ( Chartered Financial Analyst ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา บัณฑิตที่จบไปสามารถประกอบอาชีพทางการเงินตามความสนใจได้หลากหลาย เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน นักบริหารความเสี่ยง งานด้านนโยบายสินเชื่อ ด้านการลงทุน งานด้านการประกันภัย นักวิจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว


 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 
 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
 
กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นด้านการพัฒนาทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการและการคิดวิเคราะห์ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( QC หรือ QA ) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D ) เป็นต้น
 
กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาหาร มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ( Innovation R&D ) ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ( Startup ) ด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น


 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ ( ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ )
 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน New S-Curve โดยกลุ่มหลักๆ ได้แก่ กำลังคนในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ และขาดแคลน เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ( ผู้ช่วยฟื้นฟู ) ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ความต้องการบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับสูงมาก 
 
ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนงานของนักกายภาพได้อีกระดับหนึ่ง หลักสูตรสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ  โดย 6 เดือนแรก ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล  ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วย ฟื้นฟูสุขภาพ สามารถเริ่มทำงานได้ทันที มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เรียนผ่านระบบออนไลน์ 2 ใน 3 ของการเรียนทั้งหมด ( สามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปตลอดหลักสูตร ) ได้วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วทบ. ) สาขาสหวิทยาการ  กู้กยศ.ได้ วิชาชีพเป็นที่ต้องการ มีงานทำแน่นอน กลุ่มอาชีพที่ทำได้ เช่น ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย
 


8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
 
หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเริ่มธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดยก้าวข้ามการเป็นพนักงานลูกจ้างในลักษณะเดิมแต่เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่มีความคล่องตัว ความยืดหยุ่นสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ และเริ่มธุรกิจตั้งแต่อยู่ในหลักสูตร ทั้งนี้บัณฑิตจะมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ
 
อาชีพในระหว่าง และหลังสำเร็จการศึกษา
• ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ
• ผู้ดูแลเกม Game Master
• แคสเตอร์เกม / นักพากย์
• นักสร้างคอนเทนท์ดิจิตอล
• นักการตลาดดิจิตอล
 
จุดเด่น
• หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตแห่งแรกในไทย ร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารอุตสาหกรรมเกม
• มี eSports Lab ในมหาวิทยาลัย 
• ส่งเสริมนักกีฬา eSports เต็มตัว
• ความสามารถประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ได้
 
รายวิชาที่น่าสนใจ
• การพากษ์สำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• การผลิตสื่อดิจิทัล
• ศาสตร์การเค้นประสิทธิภาพ
 
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
บธ.บ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
Business Administration ( Game and eSports Business )9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
 
เป็นความร่วมมือของ UTCC ที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจ กับ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท ผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายในระดับ World class
เน้นปฏิบัติ : ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืน  ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้จริง
แผนการเรียน 3½ - 4 ปี  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 374,000 บาท ( เหมาจ่าย 10 งวด )  * รับสมัคร  ทุนชีวาศรม  ถึง 31 พ.ค. 65   สัมภาษณ์  3 มิ.ย.65
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 ทั้งวิทย์และศิลป์ / ปวช.หรือเทียบเท่า
- ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการเรียน 

อาชีพหลังจบ 
- บุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น Health & Wellness Practitioner, Advisor, Supervisor, Counselor
- ผู้สอนด้านสุขภาพและความงาม เช่น Beauty trainer, Spa trainer, Health & Wellness trainer
- ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Product specialist
- ผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม Spa manager, Health & Wellness manager 
- ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, Spa and Beauty centre, Wellness centre
- บุคลากรในภาครัฐในตําแหน่งต่าง ๆ เช่น นักบริหารโครงการ  นักวิจัย 
 
จุดเด่น
-  มีรายได้ระหว่างเรียน
- เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรม มืออาชีพระดับ World Class
- ได้ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 2 ใบ
- สามารถสอบผู้ดำเนินการสปาได้
- มีโอกาสสอบ CIBTAC Certificate เพื่อทำงานต่างประเทศ 
- จบแล้วเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานทำแน่นอนและรายได้สูง
- ได้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพและความงาม การผลิตผลิตภัณฑ์และการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรเดียว
 
วิชาที่น่าสนใจ 
- การนวดน้ำมันแบบสวีดิช
- การนวดกระชับสัดส่วน
- การทำทรีทเมนต์ผิวหน้าและผิวกาย
- การผลิตอาหาร / เครื่องสำอาง
- แนวคิดดูแลสุขภาพองค์รวมและศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
 


ช่องทางการติดต่อ
โทร 02-6976767
Line : @utcc ( มี @ ด้วย )

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ