หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เรียนที่นี่ มีโอกาสรับ "ทุน"

วันที่เวลาโพส 06 กันยายน 64 16:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่มีทุนดี ๆ ของทั้ง 3 โครงการนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยเกริก มาฝากน้อง ๆ กันด้วย จะมีโครงการไหนบ้าง ตามพี่มาเลยค่ะ


โครงการนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยเกริก
ทุนเรียนดี ดร.เกริก 2565
คุณสมบัติ
-  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสอบ เกรดเท่าไหร่ก็สอบทุนเรียนดี ดร.เกริกได้
เงื่อนไข
- ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
- ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ช่องทางการสมัครขอรับทุน
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> https://admission.krirk.ac.th/scholarship/
- สมัครผ่านคิวอาร์โค้ด
- มาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยเกริก 
มูลค่าทุน
- เรียนฟรี 100% 
ขอบเขตของวันที่
- รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 6 มีนาคม 2565
- สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565
 ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาความรู้ทั่วไป
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


โครงการนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยเกริก
ทุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติ
-  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 
- โดยนักเรียนต้องทำ Portfolio ผลงานหรือกิจกรรมที่ทำ ไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์
เงื่อนไข
- ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
- ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ช่องทางการสมัครขอรับทุน
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> https://admission.krirk.ac.th/scholarship/
- สมัครผ่านคิวอาร์โค้ด
- มาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยเกริก 
มูลค่าทุน
- เรียนฟรี 100% 
ขอบเขตของวันที่
- รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 15 เมษายน 2565
- ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
 


โครงการนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยเกริก
ทุนความสามารถประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติ
-  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
- เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในโรงเรียนหรือสถาบันของตนมาก่อน
- โดยนักเรียนต้องทำ Portfolio ผลงานหรือกิจกรรมที่ทำ ไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์
เงื่อนไข
- ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
- ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ช่องทางการสมัครขอรับทุน
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> https://admission.krirk.ac.th/scholarship/
- สมัครผ่านคิวอาร์โค้ด
- มาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยเกริก 
มูลค่าทุน
- เรียนฟรี 100% 
ขอบเขตของวันที่
- รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
- สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 

ช่องทางการติดต่อ
โทร. 065 6546185, 065 6546189  หรือ 02 5523500-9 ต่อ 112,113 
ดูรายละเอียดได้ที่ : https://admission.krirk.ac.th/scholarship/
Lind id : @krirk 
Website : https://www.krirk.ac.th/
Fan Page : https://www.facebook.com/krirk.uni/

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ