Master Degree
  • บทความทั้งหมด

ฟรี ไม่เสียเงินสักบาท! ระบบการศึกษาออนไลน์ Thai MOOC แหล่งรวมความรู้รูปแบบดิจิทัลที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้

ภายใต้ยุคไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาไทยกำลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ปัจจุบันมีหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ...

ดูรายละเอียด

ลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท ศิลปศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หมดเขตวันที่ 14 พ.ย. 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ ...

ดูรายละเอียด

Top 10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดของโลกและเอเชีย...นิวซีแลนด์-สิงคโปร์ คว้าแชมป์ไปครอง

บริษัทสำรวจข้อมูลแห่งอังกฤษร่วมกับมูลนิธิชื่อดังด้านสนับสนุนการศึกษา ได้ประมวลและวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก พบว่านิวซีแลนด์เป็นชาติมีระบบการศึกษาทรงประสิทธิภาพที่สุด ...

ดูรายละเอียด

การกระทำอันไม่ชอบธรรมทางการศึกษา (Educational Malpractice) จบแล้วไม่มีงานทำ...เราต้องแบกรับเพียงคนเดียว(หร่อ)?

" สถานศึกษาที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้ สถาบันฯ อาจารย์ผู้สอน หรือใครควรที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หรือไม่? " ...

ดูรายละเอียด

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตร AMBA เรียนจบไวกว่าก็มีโอกาสที่มากกว่า (หมดเขต 17 ต.ค. นี้)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตร AMBA (เรียนวันธรรมดา) ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็สามารถเรียนได้ อีกทั้งยังมีโอกาสเรียนจบได้ไวกว่าคนอื่นๆ ...

ดูรายละเอียด

ม.เกษตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตร KIMBA (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (หมดเขต 20 พ.ย. นี้)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต KIMBA ภายใต้ความดูแลของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว ...

ดูรายละเอียด

ลาดกระบัง มุ่งหลักสูตร Online ตั้งเป้าอีก 5 ปี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัลเต็มตัว

เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัลนอกจากจะก้าวไปไกลแล้ว การปรับเปลี่ยนยังเกิดขึ้นรวดเร็วและส่งผลกระทบทั้งด้านลบและบวกในวงกว้าง อย่างในวงการศึกษาสถาบันการศึกษาจำนวนไม่น้อยถูก ...

ดูรายละเอียด

อีกก้าวแห่งความสำเร็จ นิสิต ป.โท จุฬาฯ ค้นพบ "แมงมุมฝาปิดโบราณ" ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย

ผู้ค้นพบคือ นายวรัตถ์ ศิวายพราหมณ์ นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นพบแมงมุมฝาปิดโบราณ ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เมื่อกลางปีที่แล้ว ...

ดูรายละเอียด

คว้าปริญญา 2 ใบด้วย "ออทิสติก" ความบกพร่องที่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียน

หลายคนอาจมองว่าถ้าผู้ป่วยออทิสติกจะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ เพราะมีปัญหาด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม แต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้ ที่นอกจากจะเป็นออทิสติกแล้วยังพิการทางด้านร่างกายอีกด้วย ...

ดูรายละเอียด

นิเทศฯ ป.โท SPU รับน้องสร้างสรรค์ ชวนกันปลูกป่าชายเลน รุ่นที่ 27

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ...

ดูรายละเอียด
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last