Master Degree

ประเทศที่มีเงินเดือนสูงที่สุด สำหรับนักเรียนจบ MBA

       การเรียน MBA มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ไม่เพียงแค่ความต้องการในตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าเท่านั้น แต่เหตุผลที่หลายคนคาดหวังไว้คงไม่พ้นเรื่องของ การมีเงินเดือนที่สูงมากขึ้น และวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมประเทศที่จะให้ค่าตอบแทนที่สูงสำหรับผู้ที่จบ MBA มาฝากกัน


       1.ประเทศ Australia
      
       ในตลาดเอเชีย – แปซิฟิก ออสเตรเลียยังคงเป็นผู้จ้างคนสำคัญโดยให้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสำหรับวุฒิ MBA ที่ $ 133,100 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ออสเตรเลียจึงพยายามจ้างพนักงาน MBA ที่ดีที่สุดจากหลายๆ B-school ในเอเชียอีกด้วย


       2.ประเทศ Switzerland
      
       เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้นทางซีกยุโรปตะวันตกสวิตเซอร์แลนด์ให้ค่าตอบแทนพนักงาน MBA ลดลง แต่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ แซงหน้ากลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปอื่นๆ ด้วยค่าตอบแทนเฉลี่ย $ 129,700 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนอันเป็นผลมาจากความแข็งของค่าเงินสวิส


       3.ประเทศ France
      
       ตลาดแรงงาน MBA ในประเทศฝรั่งเศส มีความต้องการลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่กระนั้นก็ตาม พนักงาน MBA ของฝรั่งเศสยังมีอัตราเงินเดือนบวกโบนัสจะอยู่ที่ $ 100,800 แต่หากนับเฉพาะเงินเดือนไม่รวมโบนัส ประเทศฝรั่งเศสถือว่าให้อัตราเงินเดือนที่สูงกว่าประเทศอังกฤษพอสมควร


       4. ประเทศ UK
      
       ในประเทศอังกฤษ หลายๆ บริษัทยังเชื่อว่าพนักงาน MBA จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างมาก จึงทำให้ค่าเฉลี่ยพนักงาน MBA อยู่ที่ $ 106,100 ในภาคบริการ มีความเชื่อว่าการสรรหาพนักงาน  MBA มาไว้ในองค์กร จะทำให้อุตสาหกรรมมีความโดดเด่นในทุกภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้คนอังกฤษยังมีความเชื่อว่าการจ้างพนักงาน MBA มาไว้ในองค์กร จะทำให้ภาพรวมองค์กรมีการพัฒนาเนื่องจากการได้ใกล้ชิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ที่มีความรู้สูง


       5.ประเทศ Brazil
      
       ในปีที่ผ่านมา บราซิล มีอัตราการเติบโตของความต้องการพนักงาน MBA ถึง 14 % โดยมีอัตรา ค่าตอบแทนเฉลี่ยใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ $ 97,200 ซึ่งนายจ้างในบราซิลมีแผนจะใช้พนักงาน MBA เป็นสินทรัพย์สำคัญในการสร้างจุดแข็งทางการแข่งขันระดับนานาชาติ 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในปัจจุบันสถานการณ์การค้าอาหารโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นเพียงการค้าสินค้าเกษตร ...

สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ...