Master Degree

รวมทุนการศึกษายอดฮิตเพื่อการเรียนต่อ

 
       ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆในมุมโลก ต่างก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาทุกคนมีการศึกษาที่ดี ทำให้รัฐบาลในประเทศต่างๆได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมองค์ความรู้มากมาย นั่นคือ ทุนการศึกษานั่นเอง โดยทุนวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นทุนวิจัยของปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญาเอก และมีการให้ทุนค่อนข้างมาก

       และวันนี้พี่ก็มีทุนการศึกษาจากทั่วโลกมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษา ไปอ่านพร้อมๆกันได้เลยว่าจะมีทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างง


       1.Chevening Scholarships
      
       ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ ในทุกๆ ปีนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศอังกฤษอีกด้วย
      
       2. Endeavour Awards
      
       Endeavour Awards เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย - แปซิฟิค, ตะวันออกกลาง, ประเทศแถบแคริบเบียน, ยุโรป และอเมริกาเพื่อเรียนต่อ ทำวิจัย และพัฒนาสายอาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ
      
       3. Australia Research Training Program (RTP) Scholarship
      
       ทุนนี้ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียที่จะทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนนี้จะให้ค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งด้านหรืออาจจะมากกว่า ในด้านต่อไปนี้ ค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆอีกด้วย
      
       4. Eiffel Scholarships
      
       Eiffel Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก หรือศึกษาต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย
      
       5. DAAD Scholarships
       
       ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
       
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติ ...

สาขาการตลาด (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

สาขาวิชาการตลาดของแสตมฟอร์ดร่วมมือกับ Pace University ...

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ...