Master Degree

ลาดกระบัง จับมือ Thai Fight ผุดหลักสูตร ป.โท “การจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง” เปิดสังเวียนต่อยอดสื่อมวยไทยสร้างสรรค์

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จับมือ “ไทยไฟท์” เวทีแข่งขันทัวร์นาเมนท์มวยไทยชื่อดังระดับโลก ผุดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง (Master of Business Administration in Sport, Media and Entertainment Management) แห่งแรกของประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการของภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์ รองรับการเติบโตของกีฬามวยไทยในเชิงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative Industry) โดยปัจจุบันมูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาไทยอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเป็น 2 แสนล้านบาท ขณะที่มูลค่าอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตแตะ 4.32 แสนล้านบาทในปี 2564 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงโอกาสในการสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจดังกล่าวตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 ของรัฐบาล พร้อมจัดตั้ง KMITL Thai Fight Academy of Sports and Media Management เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการศึกษาด้านกีฬาและสื่อบันเทิงไทยให้มีคุณภาพในระดับสูง
           ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจสื่อบันเทิงด้านกีฬามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ “มวยไทย” ซึ่งถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในเชิงธุรกิจสื่อและบันเทิง ที่ทุกวันนี้มีการจัดแข่งขันและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบที่ให้อรรถรสมากกว่าแมทช์การแข่งขันทั่วไป เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยในเชิงสร้างสรรค์ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา และสามารถเลือกใช้สื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานให้ประสบความสำเสร็จอีกด้วย

 

          จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือเป็นสถาบันการศึกษาไทยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร MBA การจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้นำภาคธุรกิจกีฬาระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การค้นคว้าวิจัย และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในวันที่ 15 ก.ย. - 15 พ.ย 2560
เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2560 ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2560 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง

โทร. 02-329-8000 ต่อ 6378, 6379 เว็บไซต์ที่ www.fam.kmitl.ac.th

หรือส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร.  02-329-8111 ทางเว็บไซต์ที่  www.kmitl.ac.th
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...