Master Degree

3 อันดับงานยอดนิยมในอนาคต

       ตลาดงานในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้น มีหลากหลายอาชีพมากขึ้น ทำให้การแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามไปด้วย การศึกษาก็เช่นกัน เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนเราในปัจจุบันนี้คิดเสมอว่า การเรียนจบสูง เช่น เรียนจบในระดับปริญญาโท จะทำให้การหางานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันการแข่งขันด้านการเรียนก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไม่แพ้กับการแข่งขันด้านตลาดงาน
      
       ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงโอกาสบางส่วนที่กำลังเข้ามากำหนดอนาคตด้านอาชีพของผู้คนในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และวันนี้พี่ก็มี 3 อันดับอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยม และมีตลาดงานที่กว้างขวางมาฝากน้องๆ ไปอ่านพร้อมๆกันเลย  


       1.วิศวกรซอฟแวร์ และนักพัฒนา
      
       ในปัจจุบันสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นับเป็นสาขาที่มาแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะถ้าหากได้ศึกษาหรือเรียนมาทางเส้นสายเหล่านี้ รับรองได้เลยว่างานรุ่งไม่มีการตกงานแน่นอน เพราะทุกวันนี้ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการวิศวกรซอฟแวร์ มาควบคุมและดำเนินการผลิต
      
        2.นักบัญชี
      
       อาชีพนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน ก็ต้องมีบทบาทและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ยิ่งทุกวันนี้แม้ว่าความเจริญจะเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บ หรือจดบันทึก แต่นั่นเป็นเพียงตัวช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น
      
        สำหรับวันนี้เศรษฐกิจเหมาะสมแก่การลงทุน การที่เราจะทราบรายเอียด กำไร ขาดทุน หรือต้องการดูแนวโน้มอนาคตการเงินของกิจการนั้น ต้องผ่านบัญชีด้วยกันทั้งนั้น เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีนักบัญชี แล้วทั่วโลกมีกี่ล้านกิจการ เมื่อเทียบออกมาแล้วกับนักบัญชีที่มีอยู่นั้น ถือว่าเป็นที่ขาดแคลนเป็นอย่างมาก
      
       3.
นักวิเคราะห์ข้อมูลไอที
      
       ปัจจุบันการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ล้วนจะต้องอาศัยระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มาช่วยในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติได้ หากได้ศึกษา หรือมีความเชียวชาญในจุดนี้อนาคตอันใกล้ไม่ตกงาน หรือลำบากแน่นอน
 
       แน่นอนว่าอาชีพในปัจจุบันนี้มีมากมายให้เราเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ล่ะคน แต่การที่เราจะได้หน้าที่การงานที่ดี ได้ผลตอบแทนที่ดี เราจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากและความลำบาก ต้องใช้ระยะเวลาเป็นหลัก ฉะนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพไหนๆ ก็ต้องมีความขยันและอดทนเป็นที่ตั้งเสมอ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...