Master Degree

ทำไมต้องเรียน MBA ต่างประเทศ?

       การไปเรียนต่อเมืองนอก ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เพราะถือว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้พัฒนาทางด้านธุรกิจในอนาคตได้ เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อทางด้านธุรกิจ การบริหารอย่างการตลาด การเงิน  หรือนักบัญชี เป็นต้น วันนี้เราก็มีคำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อ MBA ต่างประเทศ ไปอ่านพร้อมๆ กันเลย

UploadImage
 
ทำไมต้องเรียน MBA ในต่างประเทศ ?

       การเรียนต่อ MBA ในต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับตัวเราเอง  นอกจากนี้การเรียนต่อในต่างประเทศก็เป็นการเปิดโอกาสในการพบผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ได้สร้าง conection ใหม่ๆ มากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อตอนเราหางานหรือแม้กระทั่งตอนทำงาน

เราเหมาะที่จะเรียน MBA ไหม ?

       จะเห็นได้ว่าการเรียน MBA นั้นกว้าง และหลากหลายมาก บางคนก็เรียนต่อ MBA ทันทีที่เรียนจบทางด้านธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บางคนก็มาเรียนต่อพร้อมกับทำงาน Full-time หรือ Part-time ไปด้วย ในระหว่างเรียน MBA เราจะค้นพบว่าเราต้องเรียนร่วมกับผู้คนที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการทำบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของตัวเอง เพราะฉะนั้นต้องค้นพบสิ่งที่เราปราถนาจริงๆ ให้เจอว่าเรานั้นต้องการอะไร เราเหมาะกับการเรียน MBA หรือไม่ 

รูปแบบของหลักสูตร MBA

       ระยะเวลาของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องการ ซึ่ง MBA จะมีหลักสูตรที่แตกต่างกันมากมาย โดยปกติหลักสูตร MBA แบบ 2 ปี จะใช้เวลาเรียนมากกว่า 2 ปีการศึกษา นักศึกษาที่สมัครเรียน มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานและจะเข้าเรียนในวันธรรมดา เหมือนนักศึกษาทั่วไป
 
       ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ การหาจุดโดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่าง และความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการเรียน MBA จะช่วยเพิ่มทักษะที่รับรองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มองหาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวเอง “ไม่มีคำว่าเสียเวลา สำหรับการเริ่มต้น”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...