Master Degree

เรียน MBA อย่างไร? ให้จบมามีงานทำ

          สาขาที่กำลังเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น ด้านบริหารธุรกิจต่างๆ อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดงานทางด้านนี้ยังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพอีกมาก หลายคนก็มักจะมีข้อสงสัยในใจว่า เรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) หากจบแล้วจะทำงานสายไหนดี? ตำแหน่งอะไร? ทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้ AdmissionPremium จึงได้รวบรวมสายงานด้านบริหารธุรกิจมาฝากเพื่อเป็นตัวเลือกหรือประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่คิดจะเรียนต่อด้านนี้
 

 
สายงานบัญชี

            โดยจะสามารถเลือกสายงานได้ถึง 3 สายเลยครับนั่นก็คือ งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) คืองานบัญชีที่เป็นอิสระจากหน่วยงานใดๆ โดยให้บริการจัดทำบัญชีให้ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี การจัดทำบัญชีและให้บริการด้านคำปรึกษา การจัดทำภาษี เป็นต้น

 

          ส่วนอีกด้านก็คืองานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยทำอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบัญชี  ผู้อำนวยการบัญชี  โดยลักษณะงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการวางรูประบบบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น และประเภทสุดท้าย คืองานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) ซึ่งควบคุมบัญชีภายในของหน่วยงานนั้นๆ


 


สายงานการจัดการธุรกิจ 

          ตำแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นที่ต้องการในทุกประเภทธุรกิจ  ดังนั้นความรู้ด้านการจัดการจึงไม่เคยล้าสมัยในสายตาผู้เรียน MBA  งานในสายการจัดการนั้น ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operation Management) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)


 


สายงานการเงิน

            ในหน่วยงานธุรกิจองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่แล้วจะจ้างพนักงานที่มีความรู้หลายหลายในด้านตลาดการเงิน ซึ่งตำแหน่งงานได้แก่ นักวิเคราะห์การเงิน  นักวิเคราะห์งบประมาณ  ที่ปรึกษาด้านการเงิน  วาณิชธนากร เป็นต้น  สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดี การเงินจะเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้มหาศาลเลยทีเดียว
 
 


สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          การตรวจสอบควบคุมแผนงานหรือโครงการ  คน และระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งโอกาสการทำงานในสาขาอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาที่จบด้วย โดยส่วนมากจะเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Managers)  เป็นต้น

 


สายงานการตลาด 

            อีกหนึ่งสายยอดนิยม เพราะว่าองค์กรด้านธุรกิจน้อยใหญ่จำนวนมากต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญงานด้านการตลาดในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น งานด้านการโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ โดยตำแหน่งงานครอบคลุมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนักวิเคราะห์การตลาดเป็นต้น

 
 

          เห็นได้ชัดว่ามีงานที่จะสามารถรองรับคนที่จบจากสาขาบริหารธุรกิจมากมาย ยิ่งหากเราจบ MBA ด้วยแล้ว ประกอบกับมีความสามารถหลากหลาย รับรองว่าไม่มีตกงานอย่างแแน่นอน ขอเพียงเราอดทน มุ่งมั่นที่จะเรียน และตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะว่า
“คนที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเสมอ” 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนต้องนึกถึงคณะนิเทศศาสตร์ ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรเภสัชฯ ...