Master Degree

ดีกรี MBA เปลี่ยนธุรกิจให้กลายเป็นเงิน

       หลายคนต่างตั้งความหวังไว้กับ วุฒิ MBA บนเส้นทางอาชีพในบริษัทใหญ่ระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลกหลังจากเรียนจบ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะวาดฝันไว้เช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างในบางเรื่อง เพราะบางครั้งโอกาสการทำงานก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของมันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก
       
       การคว้าวุฒิ MBA มาครอบครองได้นั้น ทักษะอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ คือ ความมั่นใจต่อการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ และการเป็นผู้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถทำธุรกิจของเราเองได้ ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ MBA ก่อนก็จริง  แต่ด้วยความรู้และทักษะทั้งหมดที่ได้สั่งสมมา ประกอบกับพื้นฐานและแนวทางการศึกษาของหลักสูตร MBA นับเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า

       สำหรับใครที่เรียนจบ MBA และอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง หรืออยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าเทรนด์ด้านธุรกิจอย่างไหนกำลังมาแรง วันนี้พี่มีกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมที่น่าสนใจมาฝาก เพื่อใช้ดูเป็นแนวทางสร้างไอเดียในการทำธุรกิจได้จริง

UploadImage

E-commerce ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

       ถึงแม้ว่าคนทุกระดับชั้นจะเข้ามาทำธุรกิจผ่านระบบอีคอมเมิร์ซกันมากมาย แต่ไม่ใช่ทุกรายจะประสบความสำเร็จ ผู้ที่มีความกระตือรือต้น มีสติปัญญา กล้าคิดกล้าทำ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และคิดนอกกรอบ พร้อมอัพเดทข่าวสารใหม่ๆจะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มการประสบความสำเร็จสูงกว่า

Green consultant ที่ปรึกษาธุรกิจสีเขียว

       เป็นธุรกิจด้านการให้บริการคำปรึกษาสำหรับโลกธุรกิจใหม่ที่เติบโตไปกับการผูกมิตรสิ่งแวดล้อม ในระยะหลังจะเห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจนนำมาเป็นวิสัยทัศน์ในกรอบการบริหารงาน

Market researcher ผู้วิจัยตลาด

       ทุกๆบริษัทต่างต้องพึ่งพิงอาชีพนี้ บางบริษัทมีบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานประจำของตัวเอง บางบริษัทจัดจ้างบริษัทที่ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งความสำคัญของอาชีพนี้คือทำให้บริษัทรู้สถานะตัวเองในตลาด รู้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รู้จักคู่แข่งได้ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่การวางแผนและทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขันต่อไป

Event planner ผู้วางแผนการจัดงาน

       ผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ได้ต้องมีทักษะความสามารถด้านการจัดการที่ดีเยี่ยม รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์  การทำกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับผู้จบ MBA  ที่รักการวางแผนและมีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเหมาะกับธุรกิจนี้

Management consultant ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

       หน้าที่ของบริษัทประเภทนี้คือให้บริการด้านคำปรึกษาเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรในด้านการบริหารงาน โดยมีการให้บริการด้านต่างๆเช่น การวางกลยุทธ์ (Strategic Planning) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เป็นต้น

       สิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างธุรกิจ คือ การไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้และอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้รู้เท่าทันโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน และสามารถนำมาประยุกต์ที่จะเปลี่ยนธุรกิจของท่านให้กลายเป็นเงินได้ มองเห็นหนทางที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป "อนาคตที่ดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้"
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ (International College) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้นไม่ใช่การเรียนแค่ภาษาเท่านั้น ...