หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนนานาชาติ

เด็กอินเตอร์ธุรกิจยุคใหม่ เข้าใจวัฒนธรรมโลก หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)

วันที่เวลาโพส 03 เมษายน 61 16:40 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

      ชีวิตวันสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัย แต่นับเป็นก้าวแรกของชีวิตการทำงาน ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในปัจจัยของการเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของน้องๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ตลาดแรงงานในอาชีพการทำงานหลังจากจบการศึกษาแล้วนั้นรองรับหรือไม่? เพราะคงไม่มีใครอยากเดินเตะฝุ่นอย่างแน่นอน น้อง ๆ คงมีคำถามเกิดขึ้นในใจกันแล้วว่า? ถ้าหากสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ขอยกตัวอย่างเช่น

       1. Business Administration Staff (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)   
       2. International Relations Officer (เจ้าหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
       3. HR Staff (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)    
       4. Foreign Department Officer (เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ)
       5. Procurement Staff (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานข้อมูล)
       6. PR officers (นักประชาสัมพันธ์)
       7. Business Owner (เจ้าของธุรกิจ)
       8. Others Internatinal Business Related Career (อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศ)
 
      
จากผลสำรวจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กราฟของโอกาสที่จะได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ระดับปริญญาตรี) มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว บางส่วนจะได้งานทำจากบริษัทที่นักศึกษาเลือกฝึกงานตั้งแต่ช่วงชั้นปีที่ 4 เทอม 2 แต่โดยมากแล้วนักศึกษาจะเลือกศึกษาต่อปริญญาโท เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะต้องการจบการศึกษาของไปเพื่อเป็น “ผู้บริหาร”

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตร International Business Management (IBM) แทนที่จะเรียนหลักสูตรภาษาไทยธรรมดา เพราะตลาดแรงงานก็มีรองรับเช่นกัน “อาจารย์ขอบอกเลยว่าข้อดีที่แตกต่างกันแน่นอน เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ น้อง ๆ จะสามารถสื่อสารโต้ตอบในภาษาอังกฤษอย่างเป็นเจ้าของภาษาเองเพราะเราอยู่กับมันทุกวัน เรียน พูด อ่าน เขียน โอกาสที่จะได้งานก็มากขึ้นและอีกประการที่สำคัญ ฐานเงินเดิมเริ่มต้นของหลักสูตรนานาชาติ กับหลักสูตรภาษาไทย ต่างกันถึง 5,000 – 10,000 บาท เลยทีเดียวครับ”
 


       International Business Management (IBM) ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะ? “แน่นอนว่าต้องเรียนรู้จักการบริหารจัดการ โดยการเรียนการสอนของเราจะรอบด้าน เน้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสถานการณ์บ้านเมืองรอบด้าน เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่ Mcdonald เคยล้มละลายเมื่อ 52 ปีที่แล้วเมื่อไปเปิดในประเทศญี่ปุ่นเพราะขาย scrambled eggs แต่ดันผิดวัฒนธรรมอาหารเช้าเพราะคนญี่ปุ่นจะไม่รับประทานกันเป็นอาหารเช้า  เพราะฉะนั้นเราจึงใส่ใจในเรื่องวัฒนธรรม (Culture) ทั่วโลกเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติให้ได้ และที่สำคัญเราจะปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนรับฟังความเห็นของคนอื่น”

       แน่นอนครับว่า...ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราจะมีคอร์สเรียน ระยะสั้น สำหรับการปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาจากมาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรภาษาไทย
 
       อาจารย์จะไม่ขอพูดว่ามันจะง่ายสำหรับน้องๆ ในวันแรกในห้องเรียนอย่างแน่นอนหลังจากผ่านคอร์สปรับพื้นฐาน เทอมแรกนักศึกษาต้องทำงานหนักนึดนึง ประการแรกไม่ชินกับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งการจดบรรยายตามอาจารย์ผู้สอนที่เป็นภาษาอังกฤษ สไลด์ในการเรียนการสอน รวมถึงบทสนทนาการบรรยายของอาจารย์ แต่เมื่อเริ่มเข้าเทอมที่ 2-3 ก็จะสามารถปรับตัวได้อย่างแน่นอน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด