Course

คอร์สเรียนออนไลน์

ระบบการคัดเลือกรูปแบบใหม่ 2561 อัปเดต 23 เม.ย. 60

พี่โดม ภราดร เทพสุภา

ค่าลงทะเบียนฟรี

O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.ปลาย

อาจารย์โบ๊ท นิติพงศ์ พิเชฐพันธ์ุ

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน

Aj. Michael James Patric Martin

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษา

Dr. Irina Pievskaya

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาจีน สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาขั้นสูง

อ. ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาจีน เพื่อการทำงาน

อ. หลี่ จุน

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับการทำงาน

อ. อากิ ทาคาฮาชิ

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เคล็ดลับการเรียนภาษาเพื่อธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ

ผศ.ดร. วราภรณ์ ไทยมา คณบดี

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

อ. ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

อ. อากิ ทาคาฮาชิ

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ต้องการพัฒนาไปสู่ขั้นสูง

อ. อากิ ทาคาฮาชิ

ค่าลงทะเบียนฟรี

U-Course เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

ดร. ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์

ค่าลงทะเบียนฟรี